Кримінологія та профілактика злочинів

3. Віктимологічна профілактика та її види

Віктимологічний аспект має кінцеву мету - підвищення профілактики злочинів шляхом впливу, безпосередньо на потерпілих (і тих, хто може таким стати) в процесі роз’яснювальної роботи з відповідними категоріями населення, та іншими методами. Особливо це має значення для профілактики зґвалтування, дорожньо-транспортних злочинів, шахрайства, крадіжок майна тощо.

Віктимологічна профілактика - це сукупність державних і громадських заходів, спрямованих на попередження злочинності шляхом зниження у населення в цілому чи окремих громадян ризику стати жертвою злочинних посягань.

Загальна віктимологічна профілактика полягає у виявленні віктимогенних факторів і вжитті заходів щодо їх усунення чи нейтралізації.

Індивідуальна віктимологічна профілактика складається з виявлення осіб з підвищеною віктимністю і проведення з ними захисно-виховних заходів, спрямованих на зниження ризику стати жертвою злочину.

Практика пропонує в даний час значний набір заходів віктимологічної профілактики. Це виготовлення і розповсюдження спеціальних пам’яток - застережень про те, як уберегтися від злочинця, щоб не стати жертвою злочину; повідомлення громадянам про факти вчинення певного роду злочинів, які мають місце на даній території, про типові дії злочинців при цьому, а також поради, як слід поводитися у випадках зустрічі зі злочинцями; розробка технічних засобів захисту громадян, їх особистості і майна; вжиття заходів щодо належного освітлення вулиць, скверів, парків, під’їздів будинків;

наближення міліцейських постів до місць, де частіше скоюються злочини; проведення цілеспрямованих бесід з батьками і школярами про поведінку дітей в умовах криміногенної ситуації і роз’яснення правил вуличного руху; відповідний інструктаж касирів магазинів, водіїв таксі та інших осіб, діяльність яких пов’язана з ризиком стати жертвою злочину; у випадках, коли віктимність пов’язана з негативною моральною поведінкою, антигромадськими якостями індивіда, першорядне значення мають виховні заходи, зорієнтовані на корекцію їх особистості, заходи, спрямовані на забезпечення нагляду і лікування осіб, віктимність яких виникає через наявність у них патологічних відхилень тощо.

Віктимологічні заходи поділяються на наступні види:

а) виховно-профілактичні заходи, мета яких — впровадження в масову свідомість людей ідеї фізичної недоторканості особи (робота серед молоді та учнів шкіл, програми стримування злочинності тощо);

б) захисний напрямок, в межах якого розробляються і впроваджуються в індивідуальну і масову свідомість людей заходи і засоби захисту і самозахисту, завчасного прийняття заходів, актуалізації поняття самозбереження, самоконтролю, які передбачають обережність, пильність, збереження самовладання при злочинних посяганнях (консультативні освітні заходи щодо особистої безпеки і охорони власності; навчальні курси серед школярів, батьків, взагалі громадян; розповсюдження пам´яток, плакатів, буклетів, нарисів, статей, в яких викладаються поради ухилення від долі стати жертвою злочинів; технічні засоби);

в) організаційно-управлінські заходи, спрямовані на скорочення вікгимності громадян (наприклад, належна освітленість міст і сіл, організація певного режиму роботи, захисне обладнання кабін водіїв таксі, устаткування засобів негайного зв´язку населення з міліцією, відповідна архітектура будинків та ін.);

г) обмежуючий напрям заходів (виявлення латентних потерпілих і попередження їх ризикової, легковажної, безтурботної некритичної поведінки); ґ) нормативне врегулювання питань, пов´язаних з віктимізацією (законодавство про допомогу жертвам злочинів та ін.);

д) підвищення рівня правових знань та ін.

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

1. Віктимологічна профілактика - це сукупність державних і громадських заходів, спрямованих на попередження злочинності шляхом зниження у населення в цілому чи окремих громадян ризику стати жертвою злочинних посягань.

2. Виділяють два вида віктимологічної профілактики: загальну та індивідуальну.

Загальна віктимологічна профілактика полягає у виявленні віктимогенних факторів і вжитті заходів щодо їх усунення чи нейтралізації.

Індивідуальна віктимологічна профілактика складається з виявлення осіб з підвищеною віктимністю і проведення з ними захисно-виховних заходів, спрямованих на зниження ризику стати жертвою злочину.