Кримінологія та профілактика злочинів

1. Поняття "фонових" явищ в кримінології

З´ясування сутності злочинності та її детермінантів буде неповним без урахування інших негативних суспільних явищ, що тісно пов´язані з нею. Ці явища досить різноманітні, але всі вони сприяють існуванню злочинності, її поширенню, втягненню нових членів у злочинну діяльність, криміналізації суспільства в цілому тощо. Тобто, існування одного негативного явища викликає інше, або обумовлює і взаємодіє з ним. Негативні явища ніби обрамовують злочинність, тому їх ще називають "фоновими". До них належать: наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, проституція, ведення паразитичного способу життя (ухилення від соціальне корисної діяльності, бродяжництво, жебрацтво), безробіття, економічні та політичні кризи, тощо.

Зазначимо, що за окремі з цих видів антисоціальної поведінки встановлена юридична відповідальність. В їх основі лежить аморальність, бажання жити всупереч інтересам переважної більшості членів українського суспільства. Деяка частина названих проявів може мати в силу несприятливого збігу обставин: жебрацтво як безвихідна ситуація; наркоманія як наслідок ін´єкцій під час тяжкої хвороби; зараження венеричною хворобою через донорську кров тощо.

З´ясування сутності сучасної української злочинності та її детермінантів є неповним без урахування інших негативних суспільних явищ, що тісно пов´язані з нею. Ці явища досить різноманітні, але всі вони сприяють існуванню злочинності і, навпаки. Тобто, одне обумовлює і взаємодіє з іншим. Негативні явища ніби обрамовують злочинність, тому їх ще називають "фоновими". До них належать: наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, проституція і ведення паразитичного способу життя (ухилення від соціальне корисної діяльності, бродяжництво, жебрацтво).

Зазначимо, що за окремі із цих видів антисоціальної поведінки встановлена юридична відповідальність. В їх основі лежить аморальність, бажання жити всупереч інтересам суспільства. Деяка частина названих проявів може мати в силу несприятливого збігу обставин: жебрацтво як безвихідна ситуація; наркоманія як наслідок ін´єкцій під час тяжкої хвороби; зараження венеричною хворобою через донорську кров тощо. Але ці винятки не змінюють загальної криміногенної ролі "фонових" явищ, яка виявляється у наступному:

1) ведення паразитичного способу життя вимагає певних коштів, які найлегше здобути протиправним або й злочинним шляхом;

2) стан наркотичного чи алкогольного сп´яніння послаблює самоконтроль особи, що полегшує вчинення злочину;

3) аморальність призводить до підвищеного ризику стати жертвою злочину, тобто до високої віктимності;

4) самі по собі злочинними є незаконні операції з наркотиками, фальшування спиртних напоїв, утримання пригонів для вживання наркотиків чи розпусти, звідництво й інші форми антисоціальної поведінки.

Таким чином, фонові явища можна визначити як сукупність аморальних проявів, що суперечать загальноприйнятим нормам поведінки, і які органічно взаємопов´язані зі злочинністю, оскільки детермінують одне одного і тягнуть за собою соціальну деградацію особи (а зрештою — і всього суспільства).

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Таким чином, суспільна небезпечність "фонових" явищ полягає в тому, що: ведення паразитичного способу життя вимагає певних коштів, які найлегше здобути злочинним шляхом; стан наркотичного чи алкогольного сп´яніння послаблює самоконтроль особи, що полегшує вчинення злочину; аморальність призводить до підвищеного ризику стати жертвою злочину, тобто до високої віктимності; власне злочинними є незаконні операції з наркотиками, фальшування спиртних напоїв, утримання пригонів для вживання наркотиків або розпусти, звідництво й інші форми антисоціальної поведінки.

Отже, можна зробити висновок, що фонові явища - це сукупність аморальних проявів, які суперечать загальноприйнятим нормам поведінки, та які органічно взаємопов´язані зі злочинністю, оскільки детермінують одне одного й тягнуть за собою соціальну деградацію особи (а зрештою - й усього суспільства)