Інформаційне забезпечення видавничої діяльності
Пушкар О. І., Грабовський Є. М.

Інформаційне забезпечення видавничої діяльності

Навчальний посібник. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. - 128 c.

Розглянуто основні механізми та засоби інформаційного забезпечення видавничої діяльності. Наведено специфіку використання методів маркетингу, автоматичного реферирування, RFID-систем стосовно здійснення інформаційного забезпечення видавничої діяльності. Проаналізовано основні механізми управління інформаційними ресурсами видавничої діяльності.

Рекомендовано для студентів напрямку 0927 «Видавничо-поліграфічна справа».

Вступ
Модуль 1. Організаційне забезпечення процесів інформаційного наповнення електронних видань
1.1. Поняття інформаційних ресурсів видавничої діяльності. Основні особливості інформаційних ресурсів видавництва
1.2. Основні характеристики окремих типів інформаційних ресурсів видавничої діяльності 16 
1.3. Тенденції розвитку інформаційних ресурсів видавничої діяльності21 
Розділ 2. Формування електронних інформаційних ресурсів видавничої діяльності27 
2.1. Інформаційні агрегати видавничої діяльності29 
2.2. Основні задачі інформаційного забезпечення видавничої діяльності 32 
2.3. Життєвий цикл інформаційних ресурсів в електронних виданнях36 
2.4. Технологія формування, супроводу та пошуку електронних інформаційних ресурсів видавничої діяльності38 
Розділ 3. Семантичний аналіз документів на основі онтології предметної області44 
3.1. Тезауруси в описі інформації видавничої діяльності46 
3.2. Аналіз документа як інформаційного об’єкта49 
3.3. Автоматичне реферирування52 
Розділ 4. Методи маркетингу в інформаційному забезпеченні видавництва59 
4.1. Стратегії маркетингу у інформаційному забезпеченні видавничої діяльності61 
4.2. Методи пропаганди, паблік рілейиінз, промоції в електронному видавництві64 
4.3. Основні варіанти прямого маркетингу видавничої діяльності67 
Модуль 2. Технологічні інструментальні засоби інформаційного забезпечення видавничої діяльності72 
Розділ 5. Система інформаційного забезпечення видавництва72 
5.1. Основні механізми інформаційного забезпечення74 
5.2. Призначення та функції RFID-систем79 
5.3. Інформаційно-пошукові системи у видавництві82 
Розділ 6. Інтеграція розподіленої інформації у видавничій діяльності88 
6.1. Поняття інтеграції даних, інформації та додатків90 
6.2. Існуючі рішення в області інтеграції інформації видавничої діяльності 95 
6.3. Інтеграція інформаційних потоків видавництва за допомогою робочих процесів 100 
6.4. Підходи щодо візуального моделювання робочих процесів з інтеграції інформації видавничої діяльності 102 
Розділ 7. Управління інформаційним забезпеченням видавничої діяльності 109 
7.1. Системи управління контентом у видавництві111 
7.2. Адміністрування інформаційного забезпечення видавничої діяльності115 
7.3. Каталогізація інформаційного забезпечення видавництва 120 
Глосарій120