Державне управління в галузі охорони здоров’я
Гладун З.С.

Державне управління в галузі охорони здоров’я

Навчальний посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 312 c.

У роботі розкрито головні напрямки державної політики охорони здоров’я перехідного періоду від так званої соціалістичної доби до демократичного суспільства, поняття і зміст, а також особливості державного управління в цій галузі, показана сучасна система охорони здоров’я в Україні та визначені напрямки її реформування.

Видання призначене для лікарів-організаторів охорони здоров’я, працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, слухачів Української Академії державного управління при Президентові України, для всіх, хто цікавиться питаннями державного управління і організації охорони здоров’я.

Може бути корисним  для студентів медичних, юридичних та інших вузів, учителів шкіл.

Вступ
Охорона здоров’я народу — основа соціальної політики держави
Конституційні засади державної влади в Україні26 
Поняття і зміст державного управління. Особливості державного управління в галузі охорони здоров’я44 
Система охорони здоров’я в Україні55 
Повноваження Президента України в галузі охорони здоров’я73 
Загальна характеристика системи органів виконавчої влади в галузі охорони здоров’я82 
Органи виконавчої влади загальної компетенції:90 
Кабінет Міністрів України90 
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим98 
Обласна державна адміністрація99 
Міська державна адміністрація в містах Києві і Севастополі100 
Районна державна адміністрація101 
Органи виконавчої влади спеціальної (галузевої) компетенції:103 
Міністерство охорони здоров’я України103 
Інші центральні органи виконавчої влади123 
Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим127 
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації128 
Головний лікар району156 
Державна санітарно-епідеміологічна служба України162 
Шляхи вдосконалення державного управління в галузі охорони здоров’я168 
Додатки202