Державне управління в галузі охорони здоров’я

Обласна державна адміністрація

Обласна державна адміністрація є органом виконавчої влади середньої ланки, формує її голова, і вона діє на підставі Закону України “Про місцеві державні адміністрації”. Разом з іншими органами державної влади облдержадміністрація входить в єдину систему виконавчої влади України. Метою її діяльності є забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення державної політики у визначених законодавством сферах і галузях управління та організація соціально-економічного й культурного розвитку області.

Закон визначає, що обласна державна адміністрація здійснює свої функції і повноваження у сфері науки, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, де керівництво з цих питань забезпечує один із заступників голови обласної державної адміністрації. Він же і очолює, як правило, різноманітні консультативні й дорадчі органи (наприклад, протиепідемічну комісію, комісію з вакцинації населення та ін.), які утворюються при обласній державній адміністрації. На неї покладено обов’язок здійснення державного нагляду, зокрема, законодавства з питань охорони здоров’я, санітарних і ветеринарних правил.

Найважливіші питання охорони здоров’я населення області обговорюють на засіданні колегії обласної державної адміністрації, яку формує її голова, як дорадчий, консультативний орган без власних повноважень, а її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України. Як свідчить практика, такими питаннями можуть бути обговорення і затвердження обласної комплексної цільової програми “Здоров’я”, питання фінансування діяльності обласних закладів охорони здоров’я, будівництва нових і реконструкції вже діючих медичних закладів, проведення надзвичайних протиепідемічних заходів чи стану надання населенню області медико-санітарної допомоги.

Обласна державна адміністрація як орган виконавчої влади загальної компетенції здійснює загальне керівництво у галузі охорони здоров’я населення області, де підпорядкованими їй об’єктами є заклади охорони здоров’я обласного рівня: обласні лікарні, диспансери, спеціалізовані центри, санаторії та ін. Це керівництво вона здійснює, як правило, через спеціально утворюваний нею галузевий орган виконавчої влади - управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, начальника і заступників якого призначають наказом голови обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.