Державне управління в галузі охорони здоров’я

Районна державна адміністрація

Останньою, нижчою ланкою в системі органів виконавчої влади є районна державна адміністрація. Її утворюють призначені, відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, голови районних державних адміністрацій, і вона включає до свого складу (крім голови) його першого заступника, заступників голови, керівників та апарат управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. Як і всі інші органи державної влади, районна державна адміністрація входить в єдину систему виконавчої влади України.

У її складі також утворюють колегію для обговорення найважливіших питань і координації роботи, персональний склад якої затверджує Кабінет Міністрів України. Подібно до обласної державної адміністрації, один із заступників голови районної державної адміністрації здійснює курацію такими близькими соціально-культурними сферами життя, як освіта, охорона здоров’я, культура, спорт, праця і соціальний захист населення.

Як орган виконавчої влади загальної компетенції, районна державна адміністрація здійснює загальне керівництво охороною здоров’я населення району, до об’єктів управління якої належать районні лікарні та інші заклади охорони здоров’я районного підпорядкування. Особливість організації районної державної адміністрації полягає в тому, що у її складі не утворюють спеціального відділу охорони здоров’я, а його завдання і повноваження покладають на головного лікаря центральної районної лікарні, який, виконуючи їх паралельно з роботою з керівництва вказаної лікарні, набуває статусу керівника підрозділу районної державної адміністрації та іменується головним лікарем району.