Державне управління в галузі охорони здоров’я

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим

Відповідно до ст.136 Конституції України, центральним органом виконавчої влади в Автономній Республіці Крим є його Рада Міністрів (Уряд). Її повноваження, порядок формування і діяльності визначені Конституцією України і Конституцією Автономної Республіки Крим, законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Згідно зі ст. 38 Конституції Автономної Республіки Крим,Рада Міністрів Автономної Республіки Крим здійснює загальне керівництво справою охорони здоров’я населення, використовуючи надані їй законодавством повноваження. За своїм рівнем у системі органів виконавчої влади вона займає проміжне становище між Кабінетом Міністрів України (його постанови є обов’язковими до виконання Радою Міністрів Автономної Республіки Крим) і обласною державною адміністрацією. Державне управління мережею медичних закладів, розташованих на території Автономної Республіки Крим, вона здійснює, як правило, через Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим.