Державне управління в галузі охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим

Органом виконавчої влади, що здійснює державне управління в галузі охорони здоров’я населення Автономної Республіки Крим, є Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, статус якого визначений положенням про нього, котре затвердила Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.

Відповідно до нього, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим вирішує ті ж завдання і функції, що їх мають відповідні управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, повноваження і діяльність яких детальніше буде розглянуто нижче. Очолює міністерство Міністр охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, якого за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України і Кабінетом Міністрів України та відповідно до ст. 26 Конституції Автономної Республіки Крим призначає Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Особливості здійснення державного управління в галузі охорони здоров’я є наявність на Кримському півострові великої кількості санаторіїв, лікарень відновного лікування, профілакторіїв, баз відпочинку та інших закладів охорони здоров’я різного відомчого підпорядкування і форм власності, великої кількості висококваліфікованих медичних працівників, діяльність яких вимагає їх ефективної координації та забезпечення лікарськими засобами.