Державне управління в галузі охорони здоров’я

Міська державна адміністрація в містах Києві і Севастополі

Київ - найбільше місто України за чисельністю його населення, за економічним, соціальним і культурним потенціалом, столиця України. Місто Севастополь — стратегічна військова і військово-морська база півдня України і є традиційним місцем базування Чорноморського військово-морського флоту. Виняткове значення цих міст визначає і особливості функціонування органів виконавчої влади та здійснення державного управління на їх території.

Відповідно до ст. 133 Конституції України міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначений законами України. Територіальні громади жителів цих міст обирають представницькі органи місцевого самоврядування - Київську і Севастопольську міські ради, а в Києві, крім того, й районні (їх усього 14) ради, які діють на підставі Закону України від 21 травня 1397 р. “Про місцеве самоврядування. Зате здійснення управління в цих містах покладається на міські й районні державні адміністрації, які здійснюють всі функції управління містом і керуються при цьому Законом України “Про місцеві державні адміністрації”. їх повноваження, в значній мірі, подібні до повноважень обласних державних адміністрацій, з урахуванням особливостей здійснення державного управління у великому місті. У складі міських державних адміністрацій утворюють Головне управління охорони здоров’я, а в районних державних адміністраціях міста Києва - управління охорони здоров’я.