■ АРМ — автоматизоване робоче місце

■ ВОГЗ — волоконно-оптична головка зчитування

■ ВОЛЗ — волоконно-оптичні лінії зв’язку

■ ВРУ — Верховна Рада України

■ ГАІС — галузева автоматизована інформаційна система

■ Гц — герц, одиниця виміру частоти періодичних процесів

■ ГПУ — Генеральний прокурор України (Генеральна прокуратура України)

■ ГУ — Головне управління

■ Дб — децибел, логарифмічна одиниця рівнів, загасань та посилень

■ ДІТ — Департамент інформаційних технологій

■ ДНК — дезоксирібонуклеінова кислота, що забезпечує зберігання, передавання від покоління до покоління та реалізацію генетичної програми розвитку і функціонування живих організмів

■ ДСТСЗІ — Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації

■ ЄІТС — єдина інформаційно-телекомунікаційна система

■ ЕОМ — електронно-обчислювальні машини

■ ЕС — експертна система

■ ЗМІ — засоби масової інформації

■ ІКТ — інформаційно-комунікаційні технології

■ ін. — інший (інші)

■ ІПС — інформаційна підсистема

■ КК — Кримінальний кодекс

■ ККД — коефіцієнт корисної дії

■ км — кілометр

■ КМУ — Кабінет Міністрів України

■ КПК — Кримінально-процесуальний кодекс

■ м — метр

■ м. — місто

■ Мбіт — мегабайт (мегабит), одиниця виміру кількості інформації 106

■ МВС — Міністерство внутрішніх справ

■ МЗСОГ — міждержавні змішані слідчо-оперативні групи

■ МЕОМ — мала електронна обчислювальна машина

■ мкм — мікрометр, одна тисячна частина міліметру

■ млрд — мільярд

■ МФТІ (ДУ) — Московський фізико-технічний інститут (Державний університет)

■ НАН — Національна академія наук (України)

■ НАСА (NASA — англ. National Aeronautics and Space Administration) — Національне агентство США з аеронавтики та дослідження космічного простору

■ НВК — науково-виробнича компанія

■ НВЧ — надвисока частина

■ НДЕКЦ — Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

■ нм — нанометр

■ нс — наносекунда

■ ОВС — органи внутрішніх справ

■ ОЕКК — оптико-електронний кабінет криміналістики

■ ОК — оптичний комутатор

■ п. — пункт

■ ПК — персональний комп’ютер

■ РАН — Російська академія наук

■ р. (рр.) — рік, роки

■ РФ — Російська Федерація

■ с. — секунда

■ СБУ — Служба безпеки України

■ ст. — стаття, століття

■ СНД — Співдружність Незалежних Держав

■ СОГ — слідчо-оперативна група (слідчо-оперативні групи)

■ СППР — система підтримки прийняття рішень

■ СУБД — система управління базами даних

■ США — Сполучені Штати Америки

■ Тбіт — терабайт 1012, одиниця виміру інформації

■ УРСР — Українська Радянська Соціалістична республіка

■ ч. — частина

■ СБ-ЯОМ (англ. Compact Disc Read Only Memory — компакт-диск тільки з можливістю читання) — оптичний носій інформації у вигляді диска з отвором у центрі, інформація з якого зчитується за допомогою лазера

■ DVD (англ. Digital Versatile Disc — цифровий багатоцільовий диск) — носій інформації, який виконаний у вигляді диску, ззовні схожий з компакт- диском, однак має можливість зберігати більший обсяг інформації за рахунок використання лазера з меншою довжиною хвилі, ніж для звичайних компакт-дисків

■ HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачі гіпер- тексту») - протокол прикладного рівня передачі даних, який використовується в Інтернеті для отримання інформації з веб-сайтів, основним об’єктом маніпуляції чого є послідовність символів у запиті клієнта, що ідентифікує абстрактний або фізичний ресурс.

■ UA — міжнародна абревіатура (походить від англ. Ukraine, що означає ISO-код України)