Історія світової культури
Левчук Л., Панченко В.І, Шинкаренко О.

Історія світової культури

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 400 c.
Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття.
ВІД АВТОРА 
Розділ I. АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН 
1. Передумови формування культурного регіону 
2. Коран — пам´ятка культури 
3. Арабо-мусульманське мистецтво 
Розділ II. ДАЛЕКОСХІДНИЙ ЇЇ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН 
1. Китай. Китайська стародавність 
2. Культурні здобутки Середньовіччя. Період формування феодальних відносин 
3. Період Сунської імперії та монгольського іга 
4. Правління династії Мін 
5. Період пізнього феодалізму (XVII — 30-ті роки XIX ст.) 
6. Японія. Давня культура 
7. Здобутки періоду законів Рицурьо. Культура аристократії 
8. Культура періоду становлення феодального суспільства 
9. Культура зрілого феодального суспільства 
10. Культура городян 
Розділ ІІІ. КУЛЬТУРА ІНДІЇ 
1. Протоіндійська культура 
2. Індоарії в становленні культурних засад стародавньої Індії 
3. Релігія в культурі Індії 
4. Наукове пізнання в індійській культурі 
5. Мистецтво в культурі Індії 
6. Мусульманська епоха в культурі Індії 
7. Культура Індії за часів британського правління 
Розділ IV. АФРИКАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АФРИКИ 
1. Особливості формування культури Чорної Африки 
2. Перші державні утворення Західної Африки 
3. Перші державні утворення Центральної Африки 
4. Релігійні вірування, міфологія та мистецтво Західної й Центральної Африки 
КУЛЬТУРА СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ 
1. Перші культурні напрацювання 
2. Історичні форми державності 
3. Мистецтво та художні ремесла 
4. Досвід літературної творчості 
Розділ V. КУЛЬТУРА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
1. Культурологічна та історична типологія 
2. Поява людини на Американському континенті. Походження індіанців 
З. Культура доколумбових цивілізацій та їхня своєрідність 
Культура найстародавніших цивілізацій Центральних Анд 
Культура стародавніх цивілізацій Центральних Анд. Тауантисуйу — "імперія інків" 
Культура найстародавніших цивілізацій Месоамерики 
Культура стародавніх цивілізацій Месоамерики 
4. Культура Латинської Америки колоніального періоду й проблема культурного синтезу 
5. Культура Латинської Америки доби національно-визвольної боротьби й буржуазних революцій та формування національних культур латиноамериканського регіону 
Розділ VI. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН 
1. Динаміка культурно-історичних процесів у Європі 
2. Гуманізм і гуманістична спрямованість європейської культури 
3. Мистецтво в структурі європейської культури 
Розділ VII КУЛЬТУРА ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО РЕГІОНУ 
1. Сполучені Штати Америки. Культура раннього колоніального періоду 
2. Формування американської нації та її культури в пізній колоніальний період 
3. Американська культура та здобуття державної незалежності США 
4. Загальноамериканська культура в умовах прискореного розвитку капіталізму 
5. Культура епохи Громадянської війни та Реконструкції (1861-1877 рр.) 
6. Канада. Культура періоду ранньої колонізації 
7. Культурні наслідки англійської колонізації Канади 
Розділ VIII. КУЛЬТУРА СЛОВ´ЯН. УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ДОЛЬ СЛОВ´ЯНСТВА 
1. Культура слов´ян у системі історико-теоретичних знань 
Слов´янознавство як система культурологічних та історичних досліджень 
Слов´янська міфологія 
Історія слов´ян у світовому контексті 
Археологічні культури правітчизни слов´ян 
Елементи етнографізму, традицій і звичаїв у вивченні культури слов´ян. Ставлення до культурних традицій України 
2. Культура й самосвідомість східних слов´ян: Київська Русь (ІХ-ХІІІ ст.) 
Питання самобутності й зовнішніх впливів на культуру Київської Русі 
Естетичні уявлення східних слов´ян 
3. Культурно-історичні відносини України з південно-західним слов´янством 
Україна в загальноєвропейських процесах (ХVІ-ХVІІ ст.) 
Історична й культурологічна думка стосовно українсько-польських відносин 
Козаччина. Пісні та думи України: героїчне в українському та сербському мелосі 
4. Школа й наука в українській духовності. Слов´янські культурні зв´язки (ХVІІ-ХVШ ст.) 
Братські школи як осередки знань і національного духу. 
Києво-Могилянська академія як духовний, навчальний, науково-культурний центр східного та південного слов´янства 
5. Культура Білорусі 
6. Особливості генези культури західних слов´яні 
Культура Польщі  
Українське барокко. Розуміння епохи й стилю слов´янського барокко. 
Ілліризм — суспільно-політичний та культурний рух південних слов´ян. Хорватія 
7. Становлення культури південних слов´ян 
Культура Болгарії 
Рекомендована література