Історія світової культури

4. Школа й наука в українській духовності. Слов´янські культурні зв´язки (ХVІІ-ХVШ ст.)