Історія світової культури

Рекомендована література

 1. Баран В. Д. Давні слов´яни. Київ, 1998.
 2. Барокко в славянских культурах. Москва, 1992.
 3. Голубенко Петро. Україна і Росія: У світі культурних взаємин. Київ, 1993.
 4. Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці // Духовна Україна: Збірка творів. Київ, 1994.
 5. Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. Москва, 1995.
 6. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Санкт-Петербург, 1995.
 7. Драгоманов М. П. Вибране. Київ, 1991.
 8. Енциклопедія українознавства: Репринтне відтворення
 9. видання 1949 р. Київ, 1995.
 10. Культура и обшественная мысль славянских и балканских народов в XVIII веке // История Європы в 8 т. Москва, 1994. Т. 4.
 11. Культура українського народу. Київ, 1994.
 12. Литература и культура Древней Руси. Москва, 1994.
 13. Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. Москва, 1996.
 14. Мыльников А. С. Картина славянского мира: вигляд из Восточной Европы. Санкт-Петербург, 1999.
 15. Нидерле Л. Славянские древности. Москва, 1956.
 16. Огієнко І.І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Київ, 1991.
 17. Огієнко І. І. Історія української літературної мови. Київ, 1995.
 18. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. Київ, 1993.
 19. Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. Москва, 1971.
 20. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Київ, 1992.
 21. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Київ, 1993.
 22. Топоров В. Н. Предистория литературы у славян. Москва, 1998.
 23. Українська культура: історія і сучасність. Львів, 1994.
 24. Уханова Е. В. У истоков славянской письменности. Москва, 1998.