Історія світової культури

2. Культура й самосвідомість східних слов´ян: Київська Русь (ІХ-ХІІІ ст.)