РR в органах державної влади та місцевого самоврядування
За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина

РR в органах державної влади та місцевого самоврядування

Монографія. - К.; Сімферополь: МАУП, 2003. - 240 c.

У монографії подано наукові повідомлення, матеріали науково-практичних семінарів, проведених РМ АРК і МАУП впродовж 2002-2003 років, у яких аналізується взаємодія органів влади та засобів масової комунікації.

Паблік рилейшнз розглядається як складова державного управління та міжнародного і міждержавного спілкування.

Для студентів, фахівців і науковців у сфері сучасної комунікації, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Розділ 1. ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ
Бабкіна О. В. Держава і громадянське суспільство: комунікаційні аспекти і протиріччя третього тисячоліття
Головатий М. Ф. Політичні технології: механізм і мистецтво здобуття політичної влади 25 
Колосок О.В. Структура і функції паблік рилейшнз органів державного управління у технології формування позитивного іміджу 42 
Слісаренко О.Ю. Заходи PR у системі державного управління58 
Розділ 2. ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ УРЯДОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ63 
Куніцин С.В. Діалог як основа стабільності й розвитку63 
Бондар Ю. В. Патронатна служба лідера: структура, форми і методи роботи 70 
Дзоз В. О. Організація взаємодії органів влади і громадськості як основа політичної і господарської стабільності регіону 90 
Рогожин М. В. Організація зворотного інформаційного зв’язку від суспільства до влади 94 
Бебик В. М. Менеджмент прес-служб в державних організаціях101 
Рогожин М. В. Інформація та управління на регіональному рівні114 
Сараєва Н.М. Прес-служба в органах місцевого самоврядування (на прикладі діяльності відділу громадських зв’язків та інформації Запорізької міської ради) 125 
Шевцов О.Г. Психологічні аспекти урядового PR в сучасних умовах: комунікаційні канали впливу влади на громадську думку 140 
Басалюков В. В. Соціально-психологічні аспекти зв’язків з громадськістю в державних організаціях 146 
Куйбіда В. С. PR як умова успішного функціонування органів місцевого самоврядування 153 
Шаблій А.П. Чутки як засіб формування негативного іміджу політіків168 
Розділ 3. УРЯДОВА КОМУНІКАЦІЯ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ174 
Шевченко О.В. PR-технології формування міжнародного іміджу держави 174 
Тарасюк Б. І. Вплив PR на міжнародний авторитет України201 
Помикало В.Ф. Елементи неоколоніалізму в сучасному світовому інформаційному порядку (просторі)206 
Ткач Д. І. Угорський досвід комунікації між державою та громадянським суспільством 216 
Бебик В.М. Аналіз ефективності висвітлення зовнішньополітичної діяльності у ЗМК 223