РR в органах державної влади та місцевого самоврядування

Бебик В.М. Аналіз ефективності висвітлення зовнішньополітичної діяльності у ЗМК

Досвід показує, що можна вести дуже багато загальнотеоретичних дискусій стосовно паблік рилейшнз, але, врешті-решт, настає час, коли потрібно оцінити ефективність PR- заходів.

Сучасна політична наука користується чималою кількістю методів політичного аналізу, що дозволяють здійснювати дослідження як на академічному, так і на прикладному рівні.

У цій праці ми будемо користуватися методом контент-аналізу повідомлень засобів масової комунікації, присвячених зовнішньополітичній діяльності органів та посадових осіб державної влади України.

У практиці роботи прес-служб часто використовується такий метод роботи із ЗМК, як запрошення журналістів до супроводження урядових делегацій, які здійснюють державні візити до інших країн.

Тут, так би мовити, прес-служба намагається “полювати на двох зайців”: з одного боку, таким чином “купують” певну лояльність журналістів, з іншого — створюють сприятливий інформаційний привід для позитивного висвітлення тієї чи іншої події.

Але як же оцінити по завершенню, скажімо, офіційного візиту до іншої країни ефективність цієї роботи? Як розрізнити в цьому випадку, чи корисно було запрошувати того чи іншого журналіста з певного видання в поїздку за державний кошт?

Під час роботи автора у прес-службі президента України було здійснено кілька аналітичних розвідок відносно ефективності зовнішньополітичної діяльності президента України та його адміністрації.

Сьогодні ми вже можемо про це написати, оскільки певний “термін давності” вже минув.

Наприкінці жовтня 1995 року українська делегація на чолі з президентом України відвідала з офіційним візитом найбільші країни Латинської Америки: Аргентину, Бразилію й Чилі.

Поставивши за мету проаналізувати характер і своєчасність висвітлення національними мас-медіа цих помітних зовнішньополітичних акцій, автором дослідження методом контент-аналізу були вивчені публікації у провідних українських газетах за період з 20 жовтня по 17 листопада 1995 року.

Всього були проаналізовані підшивки 23 газет, що мають загальноукраїнський статус. З них у 7 виданнях не було виявлено жодних повідомлень стосовно теми дослідження. До них належать такі видання, як “Вечірній Київ”, “Правда Украины”, “Народна газета”, “Самостійна Україна”, “Товариш”, “Комуніст”, “Український соціал-демократ”. Але тут слід зауважити, що “Правда Украины”, яка на час проведення дослідження була по своїх політичних поглядах пропрезидентською, висвітлення цього візиту проігнорувала, оскільки її кореспондента не взяли до президентського кортежу. Інші ж видання, окрім “Вечірнього Києва”, мали статус суто партійних газет. їх поточні, “протокольні” справи зазвичай цікавлять значно меншою мірою, ніж загальнополітичні, формально не заангажовані видання.

У 16 виданнях було вміщено 55 публікацій загальним обсягом 13652 друкованих рядки. У середньому одна публікація містила 248 рядків.

Про розподіл та кількісні характеристики масиву публікацій, присвячених візиту президента України до Латинської Америки, можна довідатися з даних табл. 1.

Найбільше публікацій було зафіксовано в “Голосі України” (8), “Всеукраинских ведомостях” (8), “Робітничій газеті” (7), “Урядовому кур’єрі” (5), “Україні молодій” (4) та “Независимости” (4).

Але тут слід врахувати, що перші дві газети мали 5 виходів на тиждень з обсягом відповідно 12,8 і 16,0 полоси (формат А3), “Урядовий кур’єр” — 3 виходи по 13,3 полоси (формат А3), “Робітнича газета” — 3 виходи по 4,0 полоси (формат А2), а “Україна молода” і “Независимость” — 2 виходи по 12,0 полоси (формат А3).

Однак певна кількість публікацій ще не означає, що вони мають однакову інформаційну і пропагандистську цінність.

Скажімо, “Сільські вісті” вмістили 3 публікації про означені події загальним обсягом 90 рядків (в середньому по 30 рядків у публікації), “Киевские Ведомости” — 3 публікації загальним обсягом 198 рядків (в середньому по 66 рядків), “Демократична Україна” — 2 публікації загальним обсягом 70 рядків (в середньому по 35 рядків), а “Закон і бізнес” — 1 публікацію обсягом у 20 рядків.

Але в таких маленьких замітках редакції обмежилися лише констатацією зовнішніх характеристик візитів на кшталт: “Президент прибув до N..., зустрівся з М., від’їхав до С...”. Зрозуміло, що відповідей на запитання “Чому поїхав? Як це вплине на подальший розвиток подій? Яка буде від цього користь?” з таких публікацій отримати неможливо. А якщо в заголовок такої замітки виносять, наприклад, факт нагородження Л. Кучми закордонним орденом, то за умов відсутності розшифровки мети і результатів візиту у читача виникає досить специфічне бачення цієї події: мовляв, їздять по закордонах та один одного нагороджують.

Отже, навіть і такі факти потребують свого тлумачення з боку членів делегації та преси, що супроводжує президента. На наш погляд, у подібному випадку варто було б акценту вати увагу на тому, що факт нагородження Президента України орденом іншої держави є визнанням авторитету України. Не завадило б вказати, хто ще з видатних політиків нагороджений цим орденом та ін.

Таблиця 1.Дані про висвітлення візиту президента України до Латинської Америки (жовтень 1995 року) загальноукраїнськими друкованими засобами масової інформації

п/п

Назва газети

Тираж

(тис.

прим.)

Періодичність виходу на тиждень

Формат

Кількість полос

Кількістьпублікацій

Відповідальність

Середня кількість рядків у публікаціях

1

Вісті з України

5,3

1

A3

16,0

1

140

140

2

Всеукраинскиеведомости

30,0

5

A3

16,0

8

417

52

3

Голос України

359,3

5

A3

12,8

8

457

57

4

ДемократичнаУкраїна

9,6

2

A2

4,0

2

70

35

5

Закон і бізнес

30,8

1

A2

16,0

1

20

20

6

КиевскиеВедомости

138,8

5

A3

20,0

3

198

66

7

Киевскиеновости

31,5

1

A3

16,0

1

200

200

8

Молодь України

46,6

2

A2

4,0

2

1300

650

9

Независимость

73,8

2

A3

12,0

4

800

200

10

Новости

20,0

1

A3

16,0

2

750

375

11

Зеркало недели

32,0

1

A2

32,0

2

1630

815

12

Робітничагазета

150,9

3

A2

4,0

7

4390

627

13

Сільські вісті

231,6

2

A2

4,0

3

90

30

14

Україна молода

17,7

2

A3

12,0

4

1030

257

15

Урядовийкур’єр

195,6

3

A3

13,3

5

2110

422

16

ФинансоваяУкраина

18,4

1

A3

48,0

2

150

75

Разом

391,7

55

13652

248

Таким чином можна констатувати, що, наприклад, одна публікація з “Вістей з України” (140 рядків) або з “Киевских новостей” (200 рядків) у вищезгаданому контексті “переважає” кілька “сухих” інформаційних повідомлень з інших видань.

Однак у цілому загальний аналіз 55 публікацій з 16 газет, що виходять загальним тиражем 1391,7 тис. прим., зафіксував істотну перевагу вузького інформаційного висвітлення.

Нейтрально-інформаційне подання матеріалів було відзначено у 61,1 % публікацій, а більш-менш позитивне, з авторськими оцінками — лише у 38,9 % публікацій (негативних оцінок не було зафіксовано).

Зрештою, лише 27,8 % публікацій мали підпис автора. Понад 45,6 % публікацій були вміщені без підпису (як редакційні), а 29,6 % — посилалися на інформаційні агенції. З них у 22,2 % випадків згадувалася державна інформаційна агенція Укрінформ, а 7,4 % — недержавний Інтерфакс-Україна.

Лише 33 % публікацій супроводжувалося фотографіями. Найбільше публікацій з фото були власними фото кореспондентів, які брали участь у візиті (9). У 6 випадках відзначився Рейтер, 2 — Укрінформ, 1 — Ассошіейтед Пресс. Слід відмітити, що фотографії власних кореспондентів газет і Укрінформу з’явилися з певним запізненням, як і оціночні публікації).

Досліджуючи кількісну структуру масиву публікацій про південно-американське турне (див. табл. 2), враховуючи попередньо сказане, варто відзначити, що найбільше публікацій з’явилося в обсязі до 50 рядків — 40,0 %, які є суто інформаційними і не мають авторських оцінок подій, що відбулися.

Таблиця 2. Структура масиву публікацій про візит президента України до Латинської Америки (жовтень 1995 року)

Кількість рядків у публікації

Кількість

публікацій

% до загальної кількості публікацій

Тираж номерів газет, в яких вміщені дані публікації (тис. прим.)

% до загального тиражу номерів газет, в яких вміщені дані публікації

До 50

22

40,0

1035,7

34,4

51-100

8

14,5

198,6

6,6

101-300

9

16,4

835,1

27,7

301-600

10

18,2

518,7

17,2

Понад 600

6

10,9

424,9

14,1

Разом

55

100,0

3013,0

100,0

Понад 29,1 % публікацій мають обсяг 300 рядків і більше, а 30,9 % — від 51 до 300 рядків.

Отже, по формальних показниках кількості публікацій того чи іншого обсягу виходить так, що найбільш читабельними і водночас такими, що несуть оціночні характеристики, було не більше 30,9 % публікацій. По суті це означає, що менше третини статей в цьому випадку мали певну пропагандистську цінність.

A якщо взяти до уваги ще й загальний тираж номерів газет, в яких вміщувалися публікації до Латинської Aмерики, то ситуація була не набагато кращою. Погодьтеся, від гаданої кількості публікацій 34,3 % досягли бажаної адміністрацією президента України пропагандистської мети — цей результат не виглядає надто гарним.

І хоча аналіз тиражу з одночасним порівнянням тієї чи іншої кількості публікацій у газетах трохи підняв показники видань, що вміщували матеріали обсягом понад 600 рядків, це не повинно вводити в оману. Досвід показує, що великі матеріали не викликають особливого інтересу у споживачів друкованої інформації, оскільки з точки зору соціопсихологів найбільш читабельними є матеріали обсягом 51-300 рядків. А таких, як ми помітили, було менше, ніж хотілося б оточенню президента України.

Таким чином, можна дійти висновку, що ефективність пропаганди зовнішньополітичних акцій українського президента на внутрішньополітичному ринку суспільної свідомості навряд чи можна оцінити більше, ніж у 30-35 %. І ці цифри, безперечно, свідчать про чималі резерви в даному плані.

І вони, безумовно, могли б бути значно покращені насамперед за рахунок підвищення ефективності публікацій у лояльно налаштованих до влади засобах масової інформації. Але це вже питання підвищення рівня професійної майстерності фахівців з паблік рилейшнз, в послугах яких поки що, на жаль, не відчувалося особливої потреби з боку державних структур.

На прикладі дослідження змісту повідомлень друкованих ЗМК ми показали, як можна використовувати контент-аналіз для прикладного політологічного дослідження PR - діяльності державних інституцій.

Цей самий метод можна застосовувати і для аналізу повідомлень аудіовізуальних ЗМК.

Наприклад, кафедрою політології Міжрегіональної Академії управління персоналом свого часу був здійснений контент-аналіз повідомлень західних радіостанцій за другу половину 1996 року (тобто після ухвалення Конституції України).

Вивчення інформаційних повідомлень найпотужніших західних радіостанцій показало, що понад усе вони приділяють увагу політичній інформації. При цьому найбільш політизованими на той час були повідомлення “Бі-Бі-Сі” (69 % від загальної кількості повідомлень), радіо “Свобода” і “Голос Америки” (по 67 %).

Щодо економічного життя в Україні, то на ньому найбільше акцентували “Німецька хвиля” (45 %) і “Канадське міжнародне радіо” (40 %).

Духовна сфера українського суспільства знайшла своє віддзеркалення лише у 5 % повідомлень “Голосу Aмерики” і 3 % радіо “Свобода”. Інші провідні радіостанції Заходу практично не приділяли уваги цим аспектам українського життя.

Особливу зацікавленість для нас мають оціночні характеристики, які давали суб’єктам українського політикуму західні радіостанції (табл. 3).

Таблиця 3.Оціночні характеристики державних інституцій України, які пролунали у повідомленнях західних радіостанцій у другій половині 1996 року

Суб’єкти політики

Оцінки, %

позитивні

нейтральні

негативні

Президент України

25,4

44,4

30,2

Верховна Рада

30,0

60,0

10,0

Кабінет Міністрів

13,4

25,4

61,2

Досліджуючи повідомлення конкретних радіостанцій, слід зазначити, що, на відміну від “Німецької хвилі” та “Голосу Aмерики”, які відповідно у 75 % та 62 % повідомлень позитивно оцінили діяльність президента України, “Бі-Бі-Сі” та радіо “Свобода” позитивно висвітлили його діяльність відповідно у 21,0 % та 17 % інформаційних повідомлень.

Натомість негативна оцінка в передачах цих радіостанцій сягнула 31 % від загальної кількості оцінок.

Отже, по радіо “Свобода” і “Бі-Бі-Сі” президент України мав на той час негативний баланс: відповідно (-14 %) і (-10 %).

У той час радіо “Свобода” 28 % повідомлень позитивно і лише 10 % негативно оцінила діяльність Верховної Ради, а “Бі-Бі-Сі” взагалі за вищезгаданий період не давала негативних оцінок українському парламентові.

Певний інтерес для нас становлять і персональні оцінки діяльності окремих українських політиків, які давалися західними радіостанціями у період, що аналізувався (табл. 4).

Таблиця 4.Оціночні характеристики політичних лідерів України, які пролунали у повідомленнях західних радіостанцій у другій половині 1996 року

Прізвище

Кількість згадувань у повідомленнях

Оцінки, %

позитивні

нейтральні

негативні

П. Лазаренко

51

3,9

39,2

52,9

О. Мороз

36

25,0

61,1

13,9

Г. Удовенко

20

35,0

35,0

30,0

Л. Кравчук

16

31,3

43,8

25,0

Є. Марчук

15

33,3

46,7

20,0

В. Горбулін

12

33,3

41,7

25,0

В. Пинзеник

10

10,0

60,0

30,0

З усіх цих даних варто зробити акцент на різко негативному сальдо П. Лазаренка (-49,9 %), позитиві О. Мороза (+11,1 %), а також негативі В. Пинзеника (—20,0 %), який у вітчизняних ЗМК мав імідж людини, що нібито для Заходу уособлює реформаторський напрям в українській політичній еліті.

У цьому випадку йшлося про інформаційну діяльність українських редакцій вищезгаданих радіостанцій, але в контексті є підстави вважати, що відповідні оціночні характеристики окремих суб’єктів політики України аналогічним чином з’явилися й у повідомленнях редакцій, які готували передачі іншими мовами. Відтак не викликає сумнівів, що слухачам, зокрема радіо “Свобода” та “Бі-Бі-Сі”, нав’язувався негативний імідж Президента України, що не могло не впливати не тільки на імідж глави держави, а й на імідж країни в цілому, а також на ефективність її дій на міжнародній арені.

Aвтор цієї праці не перебільшує впливу політологічних досліджень на ухвалення подальших політичних рішень, але факти — річ уперта. Через кілька днів після того, як доповідна записка потрапила на стіл Президента України Л. Кучми, прем’єр-міністр України П. Лазаренко був знятий з посади. Враховуючи імпульсивний характер прийняття рішень Л. Кучмою, є певні підстави говорити про те, що згадана інформація могла стати тією “останньою краплею”, яка вирішила долю уряду.

Проте нас, в конкретному випадку, цікавить лише методологія політичного аналізу, яка може використовуватися під час розробки PR-заходів та оцінки ефективності цієї праці.

Література

  1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. — К., 2003.
  2. Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003.
  3. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. — К., 2002.
  4. Общество и политика. Современные исследования, поиск концепций / Под ред. В. Ю. Большакова. — СПб., 2000.
  5. Теорія і практика політичного аналізу / За заг. ред. О. Л. Валев- ського, В. A. Ребкала. — К., 2003.
  6. Handbook of Administrative Communication / Edited by James L. Garnett, Alexader Kouzmin. — N. Y., 1997.
  7. Holsti O. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. — Reading, Mass., 1969.