Оцінювання майна
Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д.

Оцінювання майна

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 312 c.

У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні основи оцінювання майна, особливості визначення його вартості, розглянуто порядок проведення експертного оцінювання нерухомості, земельно-кадастрових робіт, методику оцінювання потенціалу підприємства. Доповнено практикумом, у якому представлено задачі, ситуації, вправи для самостійної роботи і контролю знань.

Посібник призначено для викладачів і студентів економічних вузів, а також для підприємців, спеціалістів усіх напрямів підприємницької діяльності, регіональних органів управління, що цікавляться проблемами оцінювання майна.

ПЕРЕДМОВА  
І. Формування методологічних основ оцінювання майна 
1.1. Нормативна характеристика та основні ознаки майна 
1.2. Процедура здійснення оціночної діяльності 
1.3. Нормативні підходи до оціночної діяльності в Україні 
1.4. Інфраструктура ринку землі 
ІІ. Визначення основних підходів щодо оцінювання вартості 
2.1. Цілі оцінювання вартості майна 
2.2. Основні підходи щодо оцінювання вартості 
2.3. Методи оцінки майна підприємства 
ІІІ. Оцінювання нерухомості 
3.1. Сутнісні характеристики нерухомості 
3.2. Оцінювання нерухомого майна 
3.3. Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна 
IV. Оцінювання земельних ресурсів 
4.1. Характеристика ринку землі України 
4.2. Базові підходи до оцінювання земельних ресурсів 
4.3. Грошова оцінка земель 
4.5. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок 
4.6. Нормативне визначення земельно-кадастрових робіт 
V. Контроль за дотриманням земельного законодавства 
5.1. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель 
5.2. Моніторинг земельних відносин 
5.3. Державна земельна інспекція 
5.4. Обмеження в користуванні певними видами земельних ділянок 
VI. Еколого - економічна оцінка земельних ресурсів 
6.1. Функції і показники економічної оцінки земельних ресурсів та умов 
6.2. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу землі 
6.3. Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу землі 
6.4. Основні джерела забруднення земель 
6.5. Наслідки забруднення земель 
6.6. Оцінка забруднення земель та ґрунтів 
VII. Оцінювання нематеріальних активів 
7.1. Сутнісні ознаки об´єктів нематеріальних активів 
7.2. Методологія оцінювання нематеріальних активів 
7.3. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів 
VIII. Особливості оцінювання потенціалу підприємства 
8.1. Методологічні підходи до оцінювання потенціалу підприємства 
8.2. Організація інформаційного забезпечення процесу оцінювання потенціалу підприємства 
8.3. Аналіз структури майна підприємства 
Література