Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії
Шевченко О.О.

Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 280 c.

Навчальний посібник має системний характер і відповідає програмі курсу «Історія економіки та економічної думки» (модуль 2), що викладається студентам економічних спеціальностей. Матеріал посібника буде корисним при вивченні також безпосередньо курсу «Сучасні економічні теорії». Важлива перевага посібника – лаконічність подання матеріалу, що дозволяє формалізувати підхід до оцінки знань в процесі поточного та підсумкового контролю.

Рекомендується для самостійної роботи студентам у процесі підготовки до виконання завдань за модулями і викладачам з метою підготовки до занять та розробки вправ для індивідуального контролю знань студентів.

ВСТУП
1. ГЕНЕЗИС СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ11 
1.1 Економічна думка кінця XIX - першої третини XX ст. як теоретичне підґрунтя формування сучасних економічних теорій11 
1.2 Основні напрями розвитку теорії в XX ст.13 
1.3 Сучасна економічна теорія: нові тенденції розвитку14 
2. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ І СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО20 
2.1. Економічний лібералізм: особливості й підходи20 
2.2 Теоретична конструкція чистої ринкової економіки Л. Мізеса21 
2.3. Теорія спонтанного порядку Ф. Хайєка28 
2.4. Теорія економічних порядків В. Ойкена29 
2.5. Економічна реформа Л. Ерхарда30 
2.6. Концепція соціального ринкового господарства33 
2.7. Чиказька школа економічної думки: Френк Найт34 
3. МОНЕТАРИЗМ ЯК ОСНОВНА ШКОЛА СУЧАСНОЇ НЕОКЛАСИКИ45 
3.1. Теоретичні засади монетаризму, його еволюція та особливості45 
3.2. Основні постулати економічної доктрини М. Фрідмена48 
3.3. Проблеми циклічності та інфляції в інтерпретації М. Фрідмена50 
3.4. Концепція «природного безробіття» М. Фрідмена52 
4. ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО КОНСЕРВАТИЗМУ57 
4.1. Теорія раціональних очікувань57 
4.2. Теорія пропозиції61 
4.3. Теорія недосконалої інформації64 
5. НЕОКЕЙНСІАНСТВО І ПОСТКЕЙНСІАНСТВО77 
5.1. Теорії неокейнсіанства77 
5.1.1. Теорія економічного зростання Р. Харрода. Модель Харрода-Домара78 
5.1.2. Неокейнсіанська теорія циклу (Е. Хансен)84 
5.2. Теорії посткейнсіанства (ліве кейнсіанство та монетарне кейнсіанство)89 
5.2.1. Теорія нагромадження капіталу Дж. Робінсон91 
5.2.2. Теорія вартості та ціноутворення П. Сраффи95 
5.2.3. Теорія сукупного попиту та циклу М. Калецьки97 
5.2.4. Монетарне кейнсіанство у США98 
5.3. Нове кейнсіанство99 
6. СУЧАСНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА НОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ111 
6.1. Особливості сучасного інституціоналізму111 
6.2. Теорія техноструктури Дж. Гелбрейта115 
6.3. Економіка домінування Ф. Перру118 
6.4. Методологія Р. Хейлбронера118 
6.5. Інституціонально-соціологічний підхід Г. Мюрдаля119 
6.6. Методологія нової інституціональної теорії120 
6.7. Інституціональна економічна теорія Д. Норта123 
6.8. Внесок О. Вільямсона та Е. Остром у розвиток нової інституціональної теорії129 
6.9. Теорія ігор (Дж. Неш)131 
7. НЕОРДИНАРНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ І ШКОЛИ143 
7.1. Й. Шумпетер: інновації як фактор економічного зростання143 
7.2. Становлення шведської школи146 
7.3. Концепція множинності моделей соціалізму О. Ланге147 
7.4. Економічна модель "витрати - випуск" В. Леонтьєва150 
8. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ160 
8.1. Сучасні інтерпретації порівняльних переваг: забезпеченість факторами виробництва, теорема вирівнювання цін на фактори виробництва160 
8.2. Виграш від торгівлі та експорт, що розоряє163 
8.3. Парадокс В. Леонтьєва163 
8.4. Теорія конкурентних переваг164 
9. МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН "ТРЕТЬОГО СВІТУ"170 
9.1. Проекти нового світового порядку170 
9.2. "Азіатська драма" Г. Мюрдаля170 
9.3. Моделі дуалістичної економіки171 
9.3.1. Модель Льюїса171 
9.3.2. Концепція "великого стрибка"173 
9.3.3. Теорії нееквівалентного обміну174 
10. ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ184 
10.1. Теорії глобальної промислової революції та індустріального суспільства184 
10.2. Теорії кризової епохи початку комп´ютерної революції191 
10.3. Теорії підприємницької економіки та інформаційного суспільства198 
11. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ222 
11.1. Сутність поняття "знання" у трактовці вчених-економістів XX ст.222 
11.2. Знання та ресурсна теорія223 
11.3. Знання та інформація223 
11.4. Особливості економіки знань224 
БІОГРАФІЇ ВІДОМИХ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ XX СТ.226 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК266