У зв´язку із розумінням необхідності узгодження потреб економічного розвитку національних господарств і світового господарства в 70-х рр. були здійснені спроби розробити принципи нового світового економічного порядку. Міждержавне регулювання призване відповідати не тільки критеріям ефективності, але й принципам рівності держав, які знаходяться у нерівних "вагових" економічних категоріях [11].

Традиційна політика вільної торгівлі у поєднанні з виборчою практикою протекціонізму, яку підтримували США та інші західні країни, не принесла країнам, що розвиваються, відчутних вигод. Умови торгівлі для цієї групи країн постійно погіршувались, проблема економічного зростання ставала більш загостреною.

У другій половині 70-х рр. загострилась проблема зовнішньої заборгованості. В 1970-1982 рр. зовнішні борги країн, що розвиваються, зросли у десять разів.