Поняття "знання" багатоаспектне, в різних науках та у різних контекстах у цей термін вкладено різний зміст. Проте у більшості випадків наголошується зв´язок знання з інформацією. Зокрема, знання - це й усвідомлені та класифіковані факти та дані, і розуміння, і теоретичні концепції, і принципи, і процедури отримання інформації та даних, і способи пояснення й т. ін.; знання - це комбінація досвіду, цінностей, контекстної інформації, експертних оцінок, яка дає можливість оцінювати новий досвід та інформацію [34]. Дані - це сукупність різних об´єктивних фактів. Вони перетворюються на інформацію шляхом контекстуалізації, категорізації, підрахунку, корекції, стиску. Саме ж поняття "знання" значно глибше й ширше, ніж просто дані чи інформація. Дані - це лише код, що не несе сам по собі ніякого змісту. Інформація - це дані, що мають зміст, декодовані за допомогою ключа-контексту. У свою чергу, знання - це та інформація, яку індивід або організація можуть трансформувати у дії, будувати на її основі своє бачення майбутнього.