Відомий американський економіст Василь Леонтьєв (див. розділ 7) у середині 50-х років почав спробу емпіричної перевірки основних висновків теорії Хекшера - Оліна.

Він шляхом декількох емпіричних тестів показав, що умови теорії Хекшера - Оліна на практиці не дотримуються. Після другої світової війни США вважалися однією із найбагатших і капіталонасичених країн з відносно високим у порівнянні з іншими державами рівнем оплати праці, тому відповідно до теорії вони повинні були експортувати капіталомісткі товари. Однак в американському експорті переважали відносно трудомісткі товари, а в імпорті - капіталомісткі.

Парадокс Леонтьєва: теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера - Оліна не підтверджується на практиці - трудонасичені країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталонасичені - трудомістку,

Ще кілька разів теорія Хекшера - Оліна перевірялася економістами з використанням сучасного рівня обчислювальної техніки для більшої кількості країн і більшого числа товарів. Найбільш серйозний тест розпочали у 1987 році американці Г. Боузн, 3. Лимер і Л. Свейкаускас, які зробили розрахунки для 27 країн по 12 факторам виробництва. Результати були обескураживающими: для /3 факторів виробництва заснована на них торгівля розвивалася відповідно до подань Хекшера - Оліна тільки в менш ніж 70 % випадків. У інших вона йшла у прямо протилежному напрямку [26].

Спроби розв´язання даного парадокса збагатили теорію факторів виробництва, тому що були виявлені додаткові обставини, що впливають на міжнародну спеціалізацію:

1 Необхідно поділяти робочу силу на кваліфіковану й неквалі-фіковану. У США є надлишок кваліфікованої робочої сили й відносна недостатність некваліфікованої робочої сили

2 У структурі видобувної промисловості країн, що розвиваються, представлені капіталомісткі виробництва, у той час як капітал не є надлишковим чинником у цілому по країнах, що розвиваються. США імпортують велику кількість сировини, видобуток якої вимагає більших витрат капіталу.

3 Протекціонізм ряду промислово розвинених країн. Тест Леонтьєва не враховував факту існування американського імпортного тарифу, що створювався не в останню чергу для того, щоб відгородити від іноземної конкуренції трудомісткі галузі американської промисловості, перешкоджаючи тим самим імпорту трудомістких товарів.