Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії

8.2. Виграш від торгівлі та експорт, що розоряє

Для оцінки того, наскільки вигідна країні зовнішня торгівля, використовується показник "умови торгівлі" - відношення експортних цін розглянутої країни до її імпортних цін:

То = Рх / Рм.

Зростання даного показника означає підвищення добробуту нації, а його падіння свідчить про зниження добробуту.

Якщо ціни на експортні товари даної країни на світовому ринку підвищаться у порівнянні з імпортними цінами, то це означає, що на одиницю свого експорту країна може придбати більше імпортних товарів. Отже, країна одержує більший виграш від зовнішньої торгівлі.

Зміна умов торгівлі є одним з показників, що характеризують зміну положення країни у світовій торгівлі.

Самі умови торгівлі, у свою чергу, залежать від коливань попиту на світовому й національному ринках, від змін в умовах виробництва, від ступеня монополізації ринків окремих товарів.

Разом з тим розмір виграшу, що одержує країна від міжнародної торгівлі, залежить не тільки від зміни цін, але й від фізичних обсягів експорту й імпорту, тому не завжди правильно робити висновки про добробут країни на підставі показників умов торгівлі.

Так, якщо зниження цін на експортну продукцію викликане підвищенням ефективності виробництва, то при наявності еластичного попиту на світовому ринку низькі ціни можуть бути компенсовані підвищенням обсягів експорту продукції.

Треба, однак, звернути увагу на так звану проблему зростання, що розоряє, коли розширення експорту призводить до такого погіршення умов торгівлі, що добробут нації знижується. Ця проблема може виникнути для багатьох країн, що розвиваються, у яких можливості економічного зростання обумовлені розширенням видобутку й експорту сировини. Оскільки попит на сировину часто характеризується низькою еластичністю, швидке нарощування експорту призводить до такого падіння світових цін на сировину, що перекриває позитивний ефект від економічного росту. У цьому випадку зростання експорту, що розоряє, може стати невигідним.