Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії

7.4. Економічна модель "витрати - випуск" В. Леонтьєва

Один з видатних економістів, розробник системи міжгалузевих балансів "витрати - випуск", яка використовується у практиці моделювання національних і світових економік, В. Леонтьєв (1906- 1999) народився в Петербурзі, вчився в Петроградському університеті, працював у Китаї, Германії.

Він задався метою "проанатомувати" систему взаємозв´язків в економіці як єдиного цілого. Інструментом міжгалузевого аналізу служить таблиця балансів, яка ділить господарство на декілька десятків галузей. Таблиця представляє собою математичну модель, що дозволяє уяснити, яка кількість ресурсів використовується для виробництва кінцевої продукції.

Взаємозв´язок секторів аналізується крізь систему порівнянь, параметрами яких служать коефіцієнти виробничих витрат. Продукція одного сектору, наприклад промисловості, розбивається на частини, одна з яких йде на виробництво товарів інших секторів (проміжної продукції), друга - на випуск кінцевої продукції (кінцевого споживання). Модель "витрати - випуск" допомагає уявити, як зміни в одному секторі впливають на виробництво продукції в інших секторах.

Теоретична модель "витрати - випуск" стала основою для побудування багатогалузевої моделі економіки США. Розробка динамічних моделей міжгалузевого балансу використовувалась для аналізу наслідків різних варіантів економічної політики.

Таблиці, побудовані згідно з методом "витрати - випуск", використовуються для порівняння структурних властивостей двох економік або зіставлення структури економіки однієї країни у різні періоди часу.

Відмінною особливістю робіт В. Леонтьєва є тісне поєднання теоретичного аналізу із застосуванням фактичних даних [3].