Дитяча психологія
Дуткевич Т. В.

Дитяча психологія

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 c.

У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей "Дошкільна освіта", "Психологія", "Практична психологія", може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів.

Передмова11 
ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС13 
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ14 
Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології14 
1. Предмет і структура дитячої психології15 
2. Поняття, що характеризують онтогенез людини (дозрівання, розвиток, формування, становлення, навчання і виховання)17 
3. Основні закономірності психічного розвитку людини20 
4. Передумови, умови і рушійні сили психічного розвитку дитини22 
Тема 2. Принципи і методи дитячої психології25 
1. Принципи вивчення психіки дитини26 
2. Класифікація методів дитячої психології28 
3. Спостереження як метод дитячої психології29 
4. Експеримент у дитячій психології32 
5. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей35 
6. Вивчення психічних особливостей дитини педагогом36 
Тема 3. Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології39 
1. Зародження знань щодо психічного розвитку дитини у філософії та природознавстві40 
2. Дитяча психологія в Радянському Союзі42 
3. Дитяча психологія в Україні45 
3.1. Передісторія дитячої психології в Україні45 
3.2. Розвиток дитячої психології в Україні у XIX-XX ст.46 
4. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном50 
Тема 4. Періодизація психічного розвитку дитини54 
1. Поняття віку та характеристика його у психології54 
2. Проблема вікової періодизації психічного та особистісного розвитку дитини56 
3. Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до закінчення школи59 
МОДУЛЬ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА64 
Тема 5. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві64 
1. Особливості психічного розвитку в дитинстві65 
2. Психічний розвиток новонародженої дитини69 
3. Психічний розвиток дитини першого року життя71 
4. Психічний розвиток дитини раннього віку72 
5. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років75 
Тема 6. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці78 
1. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника79 
2. Форми спілкування у дошкільному віці80 
3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною83 
4. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого85 
Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками86 
1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку87 
1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником87 
1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника89 
2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці90 
2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят90 
2.2. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників92 
2.3. Позаситуативно-ділова форма спілкування дошкільників94 
3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини95 
Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці97 
1. Розвиток гри у дитини до 3-х років98 
2. Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника102 
2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника102 
2.2. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри103 
2.3. Роль та ігрові дії дошкільника як центральний компонент сюжетно-рольової гри105 
2.4. Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі107 
2.5. Взаємовідносини дошкільників у грі108 
3. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника110 
4. Характеристика ігор з правилами113 
Тема 9. Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці117 
1. Рівні розвитку сюжетно-рольової гри у дошкільника118 
2. Формування передумов рольової гри120 
3. Прийоми активізації сюжетно-рольової гри121 
4. Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки122 
Тема 10. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці126 
1. Особливості побутової діяльності у дитини немовлячого віку127 
2. Характеристика побутової діяльності дитини раннього віку129 
3. Побутова діяльність у дошкільному віці132 
Тема 11. Психологічні особливості дитячої праці135 
1. Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві136 
2. Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури139 
2.1. Трудова діяльність дошкільника як передумова професійного самовизначення139 
2.2. Взаємозв’язок трудової діяльності та гри дошкільника141 
2.3. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника142 
3. Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці146 
4. Розвиток співпраці дошкільника з однолітками149 
Тема 12. Психологічні особливості образотворчої та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці151 
1. Зародження образотворчої діяльності у дитини до 3-х років152 
2. Розвиток образотворчої діяльності дошкільника154 
2.1. Особливості малюнка дошкільника154 
2.2. Зв’язок малювання із грою та мовленням дитини156 
3. Розвиток конструктивної діяльності в дошкільному віці159 
МОДУЛЬ ІІІ. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА162 
Тема 13. Розвиток уваги дитини від народження до 7 років 162 
1. Види уваги у дошкільному дитинстві163 
2. Особливості уваги дитини немовлячого віку164 
3. Розвиток уваги у ранньому дитинстві166 
4. Досягнення у розвитку уваги в дошкільному віці (3-6 р.)168 
5. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника170 
Тема 14. Розвиток мовлення дитини від народження до 7 років 173 
1. Розвиток мовлення в немовлячому віці174 
1.1. Розвиток пасивного мовлення174 
1.2. Поява активного мовлення176 
2. Особливості мовлення дитини раннього віку178 
2.1. Засвоєння нових форм та функцій мовлення178 
2.2. Перехід від засвоєння лексики до засвоєння граматики180 
3. Характеристика мовлення дитини дошкільного віку181 
3.1. Засвоєння всіх сторін мови та функцій мовлення181 
3.2. Розвиток зв´язного мовлення дошкільника184 
Тема 15. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника186 
1. Початковий етап у сенсорно-перцептивному розвиткові дитини187 
2. Особливості сенсорно-перцептивного розвитку дитини раннього віку191 
3. Сенсорно-перцептивний розвиток дитини від 3 до 7 р.193 
3.1. Формування сенсорних еталонів у процесі орієнтувальних дій193 
3.2. Розвиток спостереження -цілеспрямованого сприймання196 
4. Розвиток різних видів сприймання дитини від народження до 7 років197 
Тема 16. Розвиток пам’яті дитини до 7 років201 
1. Початковий етап у розвитку пам´яті202 
2. Розвиток пам´яті в ранньому дитинстві204 
3. Види пам´яті у дошкільному віці205 
4. Виникнення елементів довільності пам´яті207 
5. Психолого-педагогічні умови розвитку пам´яті209 
Тема 17. Особливості мислення дитини від народження до 7 років212 
1. Розвиток мислення у немовлячому віці213 
2. Характеристика мислення дитини раннього віку217 
3. Основні лінії у розвитку мислення дошкільника221 
3.1. Розвиток міркувань дошкільника221 
3.2. Особливості міркувань дошкільника, пов´язаних із поясненням явищ222 
3.3. Розвиток планування діяльності та операцій мислення224 
4. Психолого-педагогічні умови розвитку мислення226 
Тема 18. Розвиток уяви дитини від народження до 7 років230 
1. Зародження уяви в ранньому дитинстві231 
2. Особливості розвитку уяви у дошкільному віці234 
2.1. Уява в молодшому та середньому дошкільному віці234 
2.2. Уява старшого дошкільника236 
3. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви дошкільника239 
Тема 19. Розвиток емоцій у дошкільному віці243 
1. Особливості емоційного розвитку у немовлячому віці244 
2. Емоційний розвиток у ранньому дитинстві247 
3. Емоційний розвиток у віці 3-7 років250 
4. Характеристика етичних почуттів дошкільника253 
5. Розлади емоційної сфери дошкільників255 
Тема 20. Воля та система мотивів у дошкільному віці 259 
1. Розвиток передумов волі у немовляти та у дитини раннього віку260 
2. Розвиток волі у дошкільному віці264 
3. Виникнення системи мотивації, підпорядкування мотивів266 
4. Психолого-педагогічні умови розвитку волі270 
МОДУЛЬ ІV. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ273 
Тема 21. Становлення самосвідомості дошкільника273 
1. Розвиток передумов самосвідомості у немовлячому віці274 
2. Розвиток самосвідомості в ранньому дитинстві278 
3. Розвиток самооцінки у дошкільника281 
4. Розвиток самосвідомості старшого дошкільника285 
5. Психолого-педагогогічні умови розвитку самосвідомості288 
Тема 22. Етичний розвиток у дошкільному віці293 
1. Передумови етичного розвитку у немовлячому віці294 
2. Етичний розвиток у ранньому дитинстві296 
3. Розвиток моральної свідомості дитини 3-7 років299 
4. Перехід від зовні зумовленої моральної поведінки до свідомої302 
5. Психолого-педагогічні умови формування етичної свідомості та поведінки дошкільника304 
6. Недоліки етичного розвитку дошкільників306 
Тема 23. Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві309 
1. Становлення передумов розвитку здібностей у дітей раннього віку 310 
2. Розвиток здібностей дошкільника313 
3. Психологічні особливості ранньої обдарованості316 
Тема 24. Темперамент у дошкільному віці320 
1. Психофізіологічні особливості темпераменту дітей від народження до 7 років321 
2. Особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту324 
3. Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту328 
Тема 25. Психологічна готовність дитини до систематичного навчання у школі334 
1. Соціальна ситуація розвитку дитини при переході із дитячого закладу в школу335 
2. Мотиваційна готовність дитини до шкільного навчання337 
3. Пізнавальна готовність дошкільника до систематичного навчання340 
4. Вольова готовність дитини виконувати вимоги школи343 
5. Емоційна готовність дошкільника до входження у систему взаємовідносин шкільного середовища344 
МОДУЛЬ V. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ348 
Тема 26. Психологія молодшого школяра348 
1. Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи349 
2. Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов шкільного навчання351 
3. Діяльність молодшого школяра355 
4. Пізнавальні психічні процеси молодшого школяра360 
5. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра 365 
6. Особистість молодшого школяра367 
Тема 27. Розвиток психіки та особистості у підлітковому віці369 
1. Біологічні та соціальні умови психічного розвитку підлітка370 
2. Криза підліткового віку372 
3. Самосвідомість - новоутворення особистості підлітка374 
4. Взаємини підлітка з оточуючими376 
4.1. Взаємини підлітка з дорослими376 
4.2. Взаємини підлітка з ровесниками378 
5. Особливості навчальної діяльності підлітка381 
6. Розвиток пізнавальних процесів підлітка382 
Тема 28. Психологія ранньої юності386 
1. Загальна характеристика раннього юнацького віку387 
2. Система спілкування і взаємин у старшокласників389 
3. Розвиток пізнавальних процесів старшокласника392 
4. Емоційно-вольова сфера у ранній юності394 
5. Розвиток самосвідомості старшокласника396 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ400 
ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ413