Соціологія
Макеєв С.О.

Соціологія

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 566 c.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Матеріал посібника можна поділити на три частини: історія соціологічної думки, сучасні соціологічні теорії, організація та проведення соціологічного дослідження. Особливу цінність для читача становить змістовний виклад історії соціологічної думки в Україні, загальної панорами сучасної соціології та основних напрямів сучасного соціологічного теоретизування.

ПЕРЕДМОВА 
Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК СУСПІЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА НАУКА 
§ 1. Становлення предмета соціології 
§ 2. Загальна панорама сучасної соціології 
Розділ 2. КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЧНА СПАДЩИНА 
§ 1. Виникнення та формування соціологічної думки 
ОГЮСТ КОНТ (1798-1857) 
ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР (1820-1903)  
АЛЕКСІС ДЕ ТОКВІЛЬ (1805-1859) 
КАРЛ МАРКС (1818-1883) 
ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС (1820-1895) 
§ 2. Соціологічна думка в Україні (кінець XIX — початок XX ст.) 
МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ (1841-1895) 
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934) 
БОГДАН КІСТЯКІВСЬКИЙ (1868-1920) 
В´ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ (1882-1931) 
§ 3. Соціологічні концепції першої половини XX ст. 
ВІЛЬФРЕДО ФЕДЕРІКО ПАРЕТО (1848-1923) 
ЕМІЛЬ ДЮРКГЕЙМ (1858-1917) 
ГЕОРГ ЗІММЕЛЬ (1858-1918) 
МАКС ВЕБЕР (1864-1920) 
ФЛОРІАН ЗНАНЕЦЬКИЙ (1882-1958) 
ТОЛКОТТ ПАРСОНС (1902-1979) 
Розділ 3. КУЛЬТУРА 
Розділ 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА 
§ 1. Класи, групи, категорії 
§ 2. Статус і роль 
§ 3. Соціальна стратифікація 
§ 4. Соціальна мобільність 
Розділ 5. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ 
§ 1. Зміст поняття "соціальна організація" 
§ 2. Типи соціальних організацій 
§ 3. Бюрократія 
§ 4. Соціальні інституції 
§ 5. Інституціоналізація організацій 
Розділ 6. МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ 
§ 1. Соціальна природа та історична зумовленість 
§ 2. Парадигми вивчення масової комунікації 
§ 3. Контент-аналіз у дослідженнях масової комунікації 
Розділ 7.ОСОБИСТІСТЬ 
§ 1. Особистість як предмет соціологічного дослідження 
§ 2. Типологія як метод соціального пізнання та застосування її в дослідженнях особистості 
§ 3. Соціальна типологія особистості 
§ 4. Особистість та соціальне середовище 
§ 5. Структура особистості 
§ 6. Розвиток особистості  
§ 7. Життєвий шлях особистості 
Розділ 8. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ 
§ 1. Розуміння повсякденності через парадигму соціального обміну 
§ 2. Драматургійна версія повсякденної реальності 
§ 3. Етнометодологічні дослідження явищ повсякденного світу 
Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ 
§ 1. Неофункціоналізм 
§ 2. Теорія конфлікту 
§ 3. Неомарксизм 
§ 4. Постмодернізм 
§ 5. Пошуки шляхів інтеграції соціологічного знання 
Розділ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
§ 1. Методи збирання соціологічної інформації 
§ 2. Проект соціологічного дослідження 
§ 3. Програма соціологічного дослідження 
§ 4. Вибірка в соціологічному дослідженні 
§ 5 Анкета — основний інструмент дослідження 
Основні вимоги до запитань анкети 
Помилки формулювань 
Помилки формування віяла (набору) відповідей 
Допоміжні запитання 
Соціально-демографічний блок 
§ 6. Обробка та аналіз первинної соціологічної інформації 
Основні етапи обробки емпіричних даних 
Комп´ютерне програмне забезпечення для обробки емпіричних даних 
Аналіз однієї ознаки 
Графічне зображення даних 
Аналіз двовимірних таблиць 
Коефіцієнт кореляції та рівняння регресії 
Методи багатовимірної статистики