Основи коучингу
Нежинська О., В. М. Тименко

Основи коучингу

Навчальний посібник. - Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. - 220 c.

Навчальний посібник присвячено висвітленню сутності коучингу та характеристиці процесу коучингу. Представлено характеристику основних технологій та інструментів коучингу з точки зору їх практичного застосування у роботі з клієнтом згідно стандартів Міжнародної Федерації Коучингу (ICF).

Навчальний посібник містить вступ, три розділи, завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю, тестові завдання, список рекомендованої літератури, додатки. Навчальний практикум, який складає окремий розділ посібника, містить основні інструменти коучингу, комплекс методик для діагностики, технік, спрямованих на розвиток особистості.

Рекомендовано коучам, науковцям, керівним та педагогічним кадрам навчальних закладів різних рівнів, практичним психологам та соціальним працівникам, спортивним тренерам, консультантам, бізнес-менеджерам та менеджерам, спеціалістам по управлінню персоналом, студентам будь-яких спеціальностей, а також усім, хто бажає оволодіти знаннями в цій галузі, цікавиться особистісним та професійним розвитком.

ВСТУП
Розділ 1. СУТНІСТЬ КОУЧИНГУ
1.1. Історія виникнення коучингу
1.2. Чим відрізняється коучинг від інших видів надання допомоги особистості12 
1.3. Основні підходи до визначення поняття «коучинг»20 
1.4. Мета та принципи коучингу23 
1.5. Види коучингу26 
Розділ 2. ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ КОУЧИНГУ35 
2.1. Особистість коуча: професійні стандарти Міжнародної Федерації Коучингу (ІСБ)35 
2.2. Ключові компетенції коуча45 
Розділ 3. КОУЧИНГОВИЙ ПРОЦЕС54 
3.1. Особливості коучингового процесу54 
3.2. Процедурні аспекти коучингового процесу58 
3.3. Оцінка ефективності коучингу66 
3.4. Постановка запитань у коучинговому процесі71 
3.5. Десять розповсюджених помилок при постановці запитань81 
3.6. Клієнти коуча90 
3.7. Вивчення запиту та оцінка ресурсів клієнта93 
3.8. Типи коучингових розмов99 
3.9. «Зона комфорту» 104 
3.10. Роль емоцій під час коучингового процесу112 
3.11. Мотивація до змін як основа коучингового процесу 124 
ДОДАТКИ203 
Додаток 1. Етичний Кодекс ICF203 
Додаток 2. Компетенції коуча ICF210