Основи коучингу

1.3. Основні підходи до визначення поняття «коучинг»

Сучасний етап розвитку коучингу характеризується різноманіттям та багатогранністю. Існують багато поглядів і підходів до визначення цього поняття, але техніки, інструменти коучингу - універсальні, не прив’язані географічно до тієї чи іншої країни. Якщо дуже стисло говорити про цю технологію, то можна сказати, що коучинг - це допомога у розкритті внутрішнього потенціалу особистості.

Коучинг - це розкриття потенціалу людини з метою максимального підвищення її ефективності. Коучинг не вчить, а допомагає навчатися (Сер Джон Уітмор - англ. - John Whitmore, британський автогонщик, один з провідних бізнес-тренерів

Великобританії, творець популярної моделі коучингу GROW, автор книг про спорт, лідерство і коучинг). Сер Дж. Уітмор виділяє наступні переваги застосування коучингу в особистісній і професійній діяльності:

- поліпшення продуктивності діяльності: це головне, для чого застосовується коучинг;

- швидке навчання «без відриву від роботи», причому цей процес надає почуття радості та задоволення;

- поліпшення взаємовідносин у колективі;

- покращення якості життя: поліпшення взаємин і пов’язаний з цим успіх змінюють на краще всю атмосферу на роботі;

- краще використання внутрішніх ресурсів людей: коучинг відкриває багато не виявлених раніше талантів серед працівників компанії;

- зростає особиста ефективність клієнта та швидкість його просування до мети;

- висока еластичність і адаптивність до змін.

Томас Леонард (англ. - Thomas J. Leonard, засновник персонального коучингу, засновник Університету Коучів (Coach University) - засновник Міжнародної Федерації Коучингу (International Coach Federation - ICF) сформулював, ким може бути коуч для клієнта [50], а саме, коуч - це:

> Ваш партнер у досягненні особистісних та професійних цілей;

> Ваш захисник під час життєвих негараздів;

> Ваш тренер навичок комунікації;

> Ваш відбивач негативу в процесі прийняття рішення;

> Ваша мотивація, коли потрібно бути сильним;

> Ваша безумовна підтримка, коли вам нанесли удар;

> Ваш наставник у процесі особистісного розвитку;

> Ваш співтворець у реалізації видатного проекту;

> Ваш маяк під час шторму;

> Ваш будильник, коли ви не чуєте свого внутрішнього голосу.

І головне... професійний коуч - ваш партнер, який допоможе вам отримати те, що має для вас найбільше значення!

ICF дає наступне визначення: «Професійний коучинг - це безперервні професійні стосунки, які допомагають людям створювати видатні результати у своєму особистому житті, кар’єрі, бізнесі або організації. За допомогою процесу коучингу клієнти поглиблюють свої знання, покращують свій коефіцієнт корисної дії (ККД) та підвищують якість свого життя» [70].

В Етичному кодексі ICF зазначено, що коучингом називається процес, збудований на принципах партнерства, який стимулює мислення і творчість клієнтів та надихає їх на максимальне розкриття свого особистісного та професійного потенціалу (Додаток 1).

Інший відомий коуч Майлз Дауні (англ. - Myles Downey) визначає коучинг як мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчанню та розвитку іншої людини [12].

Коучинг здійснює позитивні зміни за рахунок внутрішнього потенціалу людей, команд, організацій (Мерілін Аткінсон) [2].

«У загальному сенсі коучинг - це процес, у ході якого окремим людям і цілим колективам допомагають діяти продуктивно і максимально реалізовувати свої здібності. Він включає розкриття та використання сильних якостей людей, підтримку їх у подоланні особистих бар’єрів і обмежень у досягненні кращих результатів, а також підвищення результативності їх роботи в команді. Таким чином, ефективний коучинг вимагає акценту як на завданні, так і на стосунках між людьми» (Роберт Ділтс) [13].

«Коуч є дослідником талантів і потенціалу. Я відчуваю себе акушеркою, що допомагає клієнтам давати життя їх власним ідеям і трансформувати їх у план дій. У більшості випадків клієнти прекрасно знають, в якому напрямі вони хочуть піти, але при цьому вони ще неясно це сформулювали для себе, і для них це ще є не конкретизованим інтуїційним почуттям чи бажанням, або вони ще не дали собі внутрішній дозвіл на здійснення свого плану дій для досягнення успіху», - Сильвіана Канніо [21].

Анна Цивінська дає визначення коучингу як процесу підтримки розвитку та закріплення умінь за допомогою другої особи - коуча - через спостереження, постановку цілей і завдань, регулярне надання зворотного зв’язку і тренування нових моделей поведінки [61].

Коучинг - це взаємовідносини для людей, які здійснюють важливі зміни у своєму житті (Л. Уітворт, Г. Кімсі-Хаус, Ф. Сендал) [48].

Г. Коллінз вважає, що коучинг - це мистецтво та практика ведення людини від того пункту де вона знаходиться, до більшої самореалізації, якої вона прагне.

Е. Зеер розуміє коучинг як індивідуальне тренування людини для досягнення значимих для неї цілей, підвищення ефективності планування, мобілізації внутрішнього потенціалу, розвитку необхідних здатностей та навичок, опанування передових стратегій досягнення результату [16].

Коучинг - це мистецтво сприяти самовтіленню таланту людини. Це - самоактуалізуюча оптимізація психічної норми через прояв до цього часу нереалізованого потенціалу в різних сферах життя в контекстах, які постійно змінюються (В. Зеленін) [17].

Для фахівців-коучів коучинг — це планомірний двосторонній процес, у якому людина розвиває уміння та досягає зазначених компетенцій за допомогою ретельної оцінки, цілеспрямованої практики та регулярного зворотнього зв’язку.