На завершальному етапі розслідування кримінальних справ про злочини, передбачені ст.175 КК України, перед пред’явленням обвинувачення в остаточній редакції, необхідно ретельно проаналізувати всі зібрані докази.

На цьому етапі керівники підприємств (установ, організацій) в ряді випадків здійснюють виплату заборгованості із заробітної плати. Слід зазначити, що ч. 3 ст. 175 КК України передбачає можливість звільнення особи, яка вчинила безпідставну невиплату заробітної плати, пенсії, стипендії, іншої встановленої законом виплати громадянам, якщо нею до притягнення до кримінальної відповідальності здійснена виплата заробітної плати, пенсії, стипендії, іншої встановленої законом виплати громадянам. Тут маються на увазі невиплачені громадянам грошові кошти, виплата яких повинна бути здійснена в повному обсязі. Для застосування положень ч. 3 ст. 175 КК України зазначені виплати повинні бути зроблені після порушення кримінальної справи, але до притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 9-рп/99 від 27.10.1999 р. притягнення до кримінальної відповідальності починається з моменту пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину. Тобто, якщо особа здійснила виплату заробітної плати, стипендії, іншої встановленої законом виплати громадянам під час досудового слідства, але після притягнення як обвинуваченого, провадження у кримінальній справі продовжується у загальному порядку, а ця обставина повинна бути врахована судом при призначенні покарання.

Необхідно зазначити, що на практиці деякі слідчі після того, як особа погасила заборгованість по зарплаті до притягнення до кримінальної відповідальності (пред’явлення обвинувачення) надсилають такі справи до суду з постановами для звільнення від кримінальної відповідальності і без пред’явлення обвинувачення.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 3ст. 175 КК України відповідно до вимог ч. 2 ст. 44 КК України здійснюється виключно судом. Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, що визначає порядок звільнення судом особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки, слідчий за згодою прокурора складає мотивовану постанову про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. До направлення справи до суду обвинуваченому роз’яснюється суть обвинувачення, підстави звільнення від кримінальної відповідальності, а також право заперечувати проти закриття справи з цієї підстави. З постановою про направлення справи до суду слідчий повинен ознайомити як обвинуваченого, його захисника, так і потерпілого і його захисника, або представника, а в разі їх вимоги – ознайомити з усіма матеріалами справи та роз’яснити їх права, передбачені КПК України.

Безумовно, для застосування положень ч. 3 ст. 175 КК України необхідно зібрати докази, які б доводили що особа вчинила злочин, передбачений ч. 1 чи 2 цієї статті.

На завершальному етапі розслідування, крім цього, необхідно стосовно осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності, винести відповідні рішення про відмову в порушенні кримінальних справ або про їх закриття, вжити заходів реагування у зв’язку з допущеними ними правопорушеннями. Вивчити причини і умови, які сприяли вчиненню злочину, і вжити заходів до їх усунення. При цьому подання в порядку ст.23-1 КПК України необхідно вносити органу, який призначив керівника підприємства (установи, організації) на посаду.

Визнавши зібрані у справі докази достатніми для складання обвинувального висновку та виконавши вимоги ст. 217 КПК України слідчий оголошує обвинуваченому про закінчення досудового слідства та виконує вимоги ст.ст. 218–222 КПК України.