Культура професійного спілкування
Берестенко О.Г.

Культура професійного спілкування

Навчальний посібник. - Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. - 300 c.

У пропонованому посібнику розглянуто актуальні питання культури професійного спілкування, спрямовані на посилення професійної підготовки майбутнього фахівця. Укладений відповідно до курсу „Культура професійного спілкування”, має два модулі: модуль А „Професійне спілкування як реалізація індивідуальних творчих здібностей спеціаліста”, модуль Б „Умови та шляхи розвитку культури професійного спілкування спеціаліста”.

Поряд з цим запропоновано термінологічний словник, питання для самоперевірки, контрольні тести, завдання до організації самостійної роботи та список використаних джерел.

Матеріали, представлені в навчальному посібнику, сприяють ефективній підготовці до практичних занять і допомагають при самостійному вивченні окремих тем; надають методичну допомогу в оволодінні механізмом професійної взаємодії.

Вступ
МОДУЛЬ А. ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА10 
Тема 1.1. Спілкування як вид діяльності. Поняття професійного спілкування10 
Тема 1.2. Структура професійного спілкування28 
Тема 1.3. Чинники й закономірності ефективності професійного спілкування53 
Тема 1.4. Доцільність мовлення в процесі професійної діяльності84 
Тема 1.6. Стилі й моделі професійного спілкування 130 
Тема 1.7. Діагностика ефективності професійного спілкування142 
МОДУЛЬ Б. УМОВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТА152 
Тема 2.1. Культура взаємин у процесі професійного спілкування152 
Тема 2.2. Рівні культури професійного спілкування161 
Тема 2.3. Психологічні засади професійного спілкування182 
Тема 2.4. Конфлікти в процесі професійного спілкування193 
Тема 2.5. Професійний такт і етика ділового спілкування205 
Тема 2.6. Засоби професійного розвитку: професійна рефлексія, аналіз і самоаналіз, професійна інтуїція225 
Тема 2.7. Саморозвиток спеціаліста в процесі профе-сійного спілкування233 
Термінологічний словник274