Історія зарубіжної літератури XX століття
Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак.Н.І.

Історія зарубіжної літератури XX століття

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 488 c.

"Історія зарубіжної літератури XX ст." - остання із гуманітарних дисциплін, якою завершується курс "Історія зарубіжної літератури" для студентів педагогічних вузів незалежно від обраної ними форми навчання. Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу “Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст.”, варіанти “Робочої програми”, перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – додатково – бібліографічний.

ПЕРЕДМОВА 
Розділ 1. Лекційні матеріали 
ЛЕКЦІЯ 1. Французька література 
1. Антуан де Сент-Екзюпері - письменник, льотчик, філософ. Життєвий шлях письменника (1900-1944) 
2. Особливості творчого методу письменника 
ЛЕКЦІЯ 2. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж.-П. Сартр, А. Камю 
1. Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості 
2. Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі 
3. Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю 
ЛЕКЦІЯ 3. Модерністська проза початку ХХ століття 
1. Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва 
2. Марсель Пруст - представник французької модерністської прози 
3. Творчий метод письменника 
ЛЕКЦІЯ 4. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт 
1. Життєвий і творчий шлях драматурга 
2. Передумови розвитку, сутність реформи драми та основні принципи "епічного" театру Б. Брехта 
3. Загальна характеристика творчості письменника 
ЛЕКЦІЯ 5. Тема війни у німецькій літературі ХХ століття. Е. М. Ремарк, Г. Белль 
1. Загальна характеристика німецької літератури XX століття. Поняття "втрачене покоління" 
2. Життєвий і творчий шлях Е.-М. Ремарка 
3. Г. Белль - "совість німецької нації". Тема Другої світової війни у творчості Г. Белля 
ЛЕКЦІЯ 6. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна 
1. Томас Манн - майстер інтелектуального роману 
2. Творчий метод, новаторство письменника 
ЛЕКЦІЯ 7. Австрійська література ХХ століття. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф. Кафка 
1. Р.-М. Рільке - видатний австрійський поет 
2. П. Целан. Пошуки нової поетичної мови у творчості поета. "Фуга смерті" 
3. Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Поєднання реальності й міфотворчості у прозі письменника 
ЛЕКЦІЯ 8. Англійська література 
1. Драматургія Б. Шоу - новий етап у розвитку англійської літератури XX століття 
2. Оскар Вайльд - славетний письменник і теоретик англійського естетизму 
3. Метод "потоку свідомості" у творчості Дж. Джойса 
ЛЕКЦІЯ 9. Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг 
1. Роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії в англомовних літературах 
2. Загальна характеристика творчості В. Голдінга 
3. Притчевий характер роману "Володар мух" 
ЛЕКЦІЯ 10. Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун 
1. Історико-літературні передумови розвитку норвезької літератури 
2. Ібсен - творець соціально-психологічної драми 
3. Кнут Гамсун - співець кохання 
ЛЕКЦІЯ 11. Американська література. Джек Лондон, Ернест Міллер Хемінгуей 
1. Загальна характеристика американської літератури XX століття 
2. Життєвий і творчий шлях Джека Лондона 
3. Новаторство прози Е. Хемінгуея: лаконізм, "ефект айсбергу", відвертість сповіді від першої особи, лейтмотив ("Прощавай, зброє!", "По кому подзвін") 
ЛЕКЦІЯ 12. Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфелло, О. Генрі, Т. Драйзер. 
1. Поетичний переказ індіанських міфів у поемі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" 
2. О. Генрі - майстер американської новели. Життєвий і творчий шлях. Цикли новел та їх особливості (на прикладі новел "Дари волхвів", "Вождь червоношкірих", "Серце Заходу", "Останній листок", "З любові до мистецтва") 
3. Т. Драйзер - майстер реалістичної прози. Особливості творчого методу 
ЛЕКЦІЯ 13. Латиноамериканська література. Г. Г. Маркес 
1. Г. Г. Маркес - теоретик "магічного реалізму" 
2. Загальний огляд творчої спадщини письменника 
ЛЕКЦІЯ 14. Література сходу. Японія, Китай 
1. Ісікава Такубоку. Жанр танка у творчості поета 
2. Я. Кавабата - класик сучасної японської літератури 
3. Кобо Абе - письменник післявоєнного покоління, творець роману-параболи: "Жінка в пісках", "Людина-коробка" 
ЛЕКЦІЯ 15. Роман-антиутопія ХХ століття 
1. Поняття "утопії" та "антиутопії" у світовій літературі 
2. Основні риси, тематика та проблематика роману-антиутопії 
3. Загальний огляд романів Є. Замятіна "Ми", Дж. Оруелла "1984", О. Хакслі "Чудовий новий світ" 
4. Жанр антиутопії в українській літературі 
ЛЕКЦІЯ 16. Театр абсурду 
1. Поняття "театр абсурду". Риси, парадокси та символи "театру абсурду" 
2. Швейцарський драматург-абсурдист Ф. Дюрренматт. Проблема ціни життя окремої людини, спокутування боргів минулого у драмі "Візит старої дами" 
3. Протистояння романтично-авантюрної та обивательсько-затишної моделей існування у драмі М. Фріша "Санта Круз" 
4. Е. Йонеско - представник французького "театру абсурду". Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства у п´єсі "Носороги" 
5. Загальна характеристика життя і творчості С. Беккета 
ЛЕКЦІЯ 17. Література постмодернізму 
1. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у художній літературі 
2. Роман "Запахи. Історія одного вбивства" П. Зюскінда - зразок німецької постмодерністської прози 
3. Іронічний ґатунок центрального конфлікту в романі "Ім´я троянди" У. Еко 
4. Художній світ і простір, символіка і художня сила образів в романі "Останній світ" К. Рансмайра 
Розділ 2. ПРАКТИЧНИЙ КУРС  
Заняття № 1. Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана Де Сент-Екзюпері "Маленький принц" 
Заняття № 2. Проблема вибору і ii гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю "Чума" 
Заняття № 3. "Втраченого покоління" у романі Е.-М. Ремарка "Три товариші" 
Заняття № 4. Своєрідність композиції та символіка оповідання Г.Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у спа..." 
Заняття № 5. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки "Перевтілення" 
Заняття № 6. Тема митця та мистецтва у новелі Т. Манна "Смерть у Венеції" 
Заняття № 7. "Пігмаліон" Б. Шоу - зразок "драми-дискусії" 
Заняття № 8. Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" 
Заняття № 9. Показ шляху становлення особистості жінки у п´єсі Г. Ібсена "Ляльковий дім (нора)" 
Заняття № 10. Неоромантичні мотиви й образи в романі К. Гамсуна "Пан" 
Заняття № 11. Показ драматичних суперечностей людського буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея "Старий і море" 
Заняття № 12. Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Габріеля Гарсіа Маркеса "Стариган з крилами" 
Заняття № 13. Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна "Ми" 
Заняття № 14. Викриття "законів" конформістського мислення, показ розриву між науково-технічним прогресом та моральним станом людства у п´єсі Ф. Дюрренматта "Візит старої дами" 
Заняття № 15. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П. Зюскінда "Запахи" 
Словник термінів і понять 
Бібліографія