Історія зарубіжної літератури XX століття

2. Творчий метод, новаторство письменника

- у центрі творів - людина, її життя, суперечності людського буття;

- зосередження уваги на порухах людської душі, змінах, що відбували у психіці героїв;

- глибокий психологізм, прихована іронія, гра інтелекту;

- зіставлення двох світів: філістерський (обмеженого бюргерства) та життя художника; світ духовний і світ речей;

- відсутність прагнення до незвичайного, виняткового. Конкретний епізод у повсякденному житті героя змальований з підкресленим епічним спокоєм;

- негативне сприйняття дійсності, її різка і відверта критика;

- неквапливість і деталізованість описів, уміння передати глобальні колізії світу художніми засобами;

- сполучення гостро аналітичного й іронічного начала з емоційною теплотою;

- ідейно-проблематичне та тематичне розмаїття;

- проникнення у людську душу, розкриття внутрішнього світу особистості, показ зародження почуттів;

- широке охоплення складної німецької і європейської дійсності к. XIX - 1 пол. XX ст.

- різноманітність тематики: творів історична доля Німеччини ("Будденброки", "Маріо і чарівник");

- протиставлення бюргера і митця, гострий осуд "мистецтва для мистецтва" ("Смерть у Венеції");

- викриття фашизму;

- повага до людської гідності, ницість суспільства, де ніхто не цінував справжні почуттів;

- показ поваги і визнання російської літератури ("Російська антологія").

Твори письменника - філософа Томаса Манна - були тісно пов´язані з кращими традиціями німецької прогресивної літератури. Він належав до тих представників літератури, які розпочали свій творчий шлях, усвідомивши зазначення прогресивний ідей XX століття. Прозаїк став засновником інтелектуальної прози, у якій образ викликав думку, а думка - образ. Митець був переконаний у тому, що, коли мистецтво існувало окремо від життя, воно не здатне дати людині повного щастя. Мистецтво, відірване від життя, не могло бути прекрасним.

Отже, Томас Манн - класик роману XX століття, який зумів розширити межі жанру й наповнити його новим соціально-філософським змістом. Використавши традиційні форми роману, він поглибив і перетворив їх.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягала складність творчості Т. Манна?

2. У яких жанрах працював письменник, наведіть приклади відповідних творів?

3. Поясніть назву новели "Маріо і чарівник". Що стало основою для її написання?

4. Чи залишилася актуальною творчість німецького письменника і сьогодні?