Прикладна етика
Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д та ін., за заг. ред. Панченко В. І.

Прикладна етика

Навчальний посібник. - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 392 c.

Навчальний посібник висвітлює практичність етичної теорії в політиці, економіці, медицині, біології, екології. Розглядаються імперативно-ціннісні засади конкретних професійних відносин, моральні колізії різних соціальних практик у світлі нагальної потреби сьогодення. Дає матеріал по конкретизації професійних етосів, що вже діють в існуючих організаційних структурах.

Для студентів вищих учбових закладів, викладачів, всіх, хто цікавиться моральними проблемами сьогодення.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та соціокультурні передумови виникнення прикладної етики
1.1. У витоків етики як практичної філософії
1.2. Методологічні підстави прикладної орієнтації етики11 
1.3. Прикладна етика як нова стадія розвитку етики19 
1.4. Основні принципи етичної регуляції в сучасному суспільстві23 
РОЗДІЛ 2. Біоетика41 
2.1. Історія становлення біоетики41 
2.2. Предмет та основні принципи біоетики50 
2.3. Дилеми біоетики: аборт, евтаназія, трансплантологія56 
РОЗДІЛ 3. Екологічна етика83 
3.1. Історія виникнення та становлення екологічної етики84 
3.2. Поняття та предмет екологічної етики86 
3.3. Концептуальні основи екологічної етики91 
3.4. Основні напрями та принципи екологічної етики96 
3.5. Сучасні екологічні рухи та громадські організації: етико-правовий аспект108 
3.6. Відкриті питання екологічної етики: цінності "внутрішні" та "зовнішні"111 
3.7. Відповідальність як підґрунтя екологічної етики114 
РОЗДІЛ 4. Економічна етика120 
4.1. Поняття та предмет економічної етики120 
4.2. Економічна етика як теорія фактичної економічної поведінки129 
4.3. Економічна етика як нормативна теорія господарства139 
4.4. Соціальна відповідальність суб´єктів господарства155 
РОЗДІЛ 5. Політична етика173 
5.1. Політична етика - виклик соціально-політичної кризи174 
5.2. Політика і мораль: схоже у відмінному180 
5.3. Політична етика: пошуки визначення185 
5.4. Влада як фокус взаємин моралі та політики192 
5.5. Політика і чесність: чи можливо моральне виправдання політичної брехні199 
5.6. Мораль у політичних конфліктах202 
РОЗДІЛ 6. Етика соціолога207 
6.1. Професійна діяльність соціолога в контексті актуалізації професійної етики208 
6.2. Етика соціолога у світлі ціннісних вимог до наукової діяльності226 
6.3. Проблема професіоналізму соціолога в умовах соціальних трансформацій в Україні230 
6.4. Морально-правова регламентація професійної діяльності соціологів232 
РОЗДІЛ 7. Етика юриста239 
7.1. Предмет етики юриста239 
7.2. Мораль і право: спільне і відмінне252 
7.3. Моральні якості судді264 
7.4. Моральні якості прокурора271 
7.5. Моральні якості адвоката279 
7.6. Поняття фрустрації. Проблема професійних деформацій285 
ДОДАТКИ291 
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицини291 
Додатковий Протокол до Конвенції про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину), який стосується заборони клонування людей303 
Дополнительный Протокол к Конвенции о правах человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека306 
Дополнительный Протокол к Конвенции о правах человека и биомедицине в области биомедицинских исследований309 
Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»321 
Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 333 
Декларація прав живих істот339 
Р. Алтфілд Етика екологічної відповідальності 342 
Женевская конвенция350 
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций358 
Декларация мирового этоса371 
Кодекс професійної етики соціолога384 
Відповідальність за порушення кодексу професійної етики соціолога390