Основи літературознавства
Моклиця М.

Основи літературознавства

Навчальний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. - 192 c.

Посібник «Основи літературознавства» в цікавій, популярній формі дає струнку систему знань, які повинен мати кожен філолог і будь-яка освічена людина. Посібник спирається на нові, сучасні концепції та мето­дології літературознавства і водночас містить чіткі, вивірені формулюван­ня кожного основоположного питання теорії літератури, які полегшують і водночас поглиблюють сприйняття художнього твору і літературного про­цесу. Посібник є цікавою, оригінальною авторською спробою перетворити чисту науку на захоплюючий процес сприйняття і пізнання художнього твору. Книга буде корисною для широкого кола читачів — студентів, абі­турієнтів, учителів, усіх, хто любить літературу і намагається усвідомити свої читацькі вподобання.

Посібник розрахований на студентів-філологів.

Поговоримо про терміни (Замість вступу)
Мистецтво слова12 
Слово — образ, міф — архетип15 
Що таке краса? (дещо про естетику)20 
Слово художнє — слово образне23 
Різновиди образів26 
Образи на рівні мови31 
Художній твір як єдність змісту і форми44 
Основи віршування55 
Рід і жанр як зміст і форма літератури78 
Літературний процес92 
Наука про літературу110 
Словник116