Історія зарубіжної літератури XIX - XX ст.
Давиденко Г.Й., Чайка О.М.

Історія зарубіжної літератури XIX - XX ст.

Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 400 c.

Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст. , варіанти Робочої програми, перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ – додатково – бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, словник термінів і понять, відповіді до тестів, бібліографія.

Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії зарубіжної літератури ХІХ - поч. ХХ ст. для стаціонару та заочної форми навчання студентів ВНЗ І-ІV рівня акредитації.

ЛЕКЦІЯ 1. Естетика і поетика романтизму 
Розділ І. Лекційні матеріали 
1. Соціально-історичні передумови розвитку романтизму 
ПЕРЕДМОВА 
2. Поняття романтизму. Основні етапи розвитку та течії романтизму 
3. Етапи розвитку романтизму 
4. Мистецтво і мода доби романтизму 
ЛЕКЦІЯ 2. Німецький романтизм. Е.Т.А. Гофман. Г.Гейне 
1. Загальна характеристика німецького романтизму 
2. Життєвий шлях Е.Т.А. Гофмана. Характеристика творчості. "Життєва філософія кота Мурра", "Золотий горнець", "Мадмуазель де Скюдері". 
3. Життєвий і творчий шлях Г.Гейне 
4. "Книга пісень" - видатне явище німецького романтизму. Народнопісенна основа віршів 
ЛЕКЦІЯ 3. Англійський романтизм. ДЖ. Г. Байрон. П.Б.Шеллі 
1. Особливості розвитку англійського романтизму 
2. Короткі відомості про життя і творчість П.Б.Шеллі. Гармонія людини з природою - провідна тема лірики поета 
3. Дж. Г. Байрон - видатний англійський поет-романтик, фундатор епохи нової поезії 
4. "Українська" та "східна" теми у творчості Дж.Г.Байрона: "Мазепа", цикл "Східні поеми". Роман у віршах "Дон Жуан" 
ЛЕКЦІЯ 4. Вальтер Скотт - засновник жанру історичного роману 
1. Життєвий шлях Вальтера Скотта 
2. Жанр історичного роману, його ознаки та особливості 
3. Широка панорама життя Середньовічної Англії в історичних романах письменника: "Роб Рой", "Уеверлі", "Квентін Дорвард" 
ЛЕКЦІЯ 5. Французький романтизм. Віктор Гюго 
1. Розвиток романтичної літератури Франції XIX ст. 
2. В.Гюго - видатний французький письменник-романтик. Особливості романтизму і новаторство В.Гюго 
3. Романна творчість В.Гюго: "Людина, яка сміється", "93", "Знедолені" 
ЛЕКЦІЯ 6. Жорж Санд - письменниця-феміністка 
1. Життєвий шлях Жорж Санд. Витоки феміністичної теорії 
2. Роман "Індіана" - літературний дебют французької письменниці 
3. Образ сильної і незалежної жінки в дилогії "Консуело", "Графиня Рудольштадт" 
ЛЕКЦІЯ 7. Американський романтизм. В. Ірвінг. Ф. Купер. Н. Готорн 
1. Загальна характеристика американського романтизму 
2. Життєвий шлях В. Ірвінга. Новелістика американського письменника 
3. Ф. Купер - майстер пригодницького роману 
4. Міф і художня творчість Н.Готорна. Проблеми духовності і моралі у романі "Червона літера" 
ЛЕКЦІЯ 8. Детективна література. Едгар По. Артур Конан-Дойль 
1. Е. По - засновник детективного жанру. Поняття про детектив: ознаки, структура, правила, види. Особливості інтелектуального детективу. 
2. Ідейно-художній аналіз новел Е.По "Чорний кіт", "Провалля і маятник", "Лігейя", "Маска червоної смерті", "Окуляри" 
3. А. Конан-Дойль - послідовник Е.По. Детективні твори письменника. їх загальна характеристика 
ЛЕКЦІЯ 9. Польський романтизм. Адам Міцкевич 
1. Історичні умови виникнення польського романтизму 
2. Життєвий і творчий шлях поета 
3. Створення романтичного автопортрета у збірці "Кримські сонети". Образи природи Криму 
ЛЕКЦІЯ 10. Критичний реалізм. Проспер Меріме 
1. Загальна характеристика французької реалістичної літератури XIX століття 
2. Проспер Меріме - майстер реалістичної новели 
3. Характеристика творчості: "Матео Фальконе", "Таманго", "Федеріго". Особливості новелістики 
ЛЕКЦІЯ 11. Французький реалістичний роман ХІХ століття. Ф.Стендаль 
1. Особливості французької прози XIX століття 
2. Життєвий шлях Фредеріка Стендаля. Новелістика французького письменника. "Ваніна Ваніні" 
3. Романтичні та реалістичні тенденції в романах Стендаля "Арманс", "Пермський монастир" 
ЛЕКЦІЯ 12-13. Творчість Оноре Де Бальзака 
1. Життєвий шлях письменника 
2. Універсальність задуму, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови епопеї "Людська комедія" О. де Бальзака 
3. Ідейно-художній аналіз творів "Ежені Гранде", "Шагренева шкіра" 
ЛЕКЦІЯ 14. Творчість Гюстава Флобера 
1. Життєвий шлях французького письменника 
2. Характеристика творчості: "Лексикон прописних істин", "Саламбо", "Виховання почуттів", "Проста душа" 
3. Творчий метод Флобера 
ЛЕКЦІЯ 15-16. Англійський реалістичний роман. Ч. Діккенс 
1. Характеристика англійської реалістичної літератури XIX століття 
2. Життєвий шлях Чарльза Діккенса 
3. Автобіографічні мотиви романів: "Пригоди Олівера Твіста", "Великі сподівання" 
4. Збірка "Різдвяні оповідання" - розповідь про духовне переродження героїв 
ЛЕКЦІЯ 17. Художній світ Вільяма Теккерея 
1. Життєвий шлях письменника 
2. Етапи творчості В. Теккерея. Майстерність Теккерея - романіста 
3. "Ярмарок суєти" - "роман без героя" 
ЛЕКЦІЯ 18. Американська поезія трансценденталізму. Уолт Уїтмен 
1. Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники 
2. Уолт Уїтмен - поет-трансценденталіст 
3. Збірка У. Уїтмена "Листя трави": назва, побудова, провідні мотиви, образ ліричного героя 
ЛЕКЦІЯ 19. Шарль Бодлер - предтеча символізму 
1. Життєвий шлях Ш. Бодлера. Новаторство поета 
2. Збірка "Квіти зла" - вияв протиставлення Добра і Зла 
3. Символічний зміст поезій Ш. Бодлера. "Альбатрос" (1841) 
ЛЕКЦІЯ 20. Особливості розвитку літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття 
1. Історико-літературний процес кінця XIX - початку 20 століття 
2. Поняття модернізму. Течії модернізму, їхня характеристика 
3. Поняття авангардизму. Авангардистські течії у світовій літературі 
ЛЕКЦІЯ 21-22. Естетична програма символізму. П.Верлен. А.Рембо 
1. Символізм як літературна течія 
2. Поль Верлен - "король" символізму 
3. "Поетичне мистецтво" - віршований маніфест символізму. Картини сутінок буття, настрій задумливого суму - провідні мотиви верленської поезії ("Осіння пісня", "В серці і сльози і біль") 
4. Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо 
5. Настрій захопленості волею, сп´янілої насолоди життям, анархічного бунту проти дійсності - емоційне підґрунтя поезії Рембо ("П´яний корабель", "Голосівки", "Моя циганерія"). 
ЛЕКЦІЯ 23. Символізм у французькій літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. С.Малларме. М.Метерлінк 
1. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство Стефана Малларме ("Лебідь", "Проза для Дез-Ессента" та ін.) 
2. Життєвий шлях М.Метерлінка. Роль драматурга у становленні "нової драми" 
3. Філософські символи драм М.Метерлінка: "Сліпі", "Смерть Тентажіля", "Синій птах" 
ЛЕКЦІЯ 24-25. Гі Де Мопассан - представник критичного реалізму 
1. Життєвий шлях письменника 
2. Новелістика Гі де Мопассана: різновиди, ознаки, провідні теми: "Сповідь", "Мадемуазель Фіфі", "Могильниці", "Два товариші" 
3. Загальна характеристика романістики Гі де Мопассана 
ЛЕКЦІЯ 26. Натуралізм у французькій літературі. Еміль Золя 
1. Течія натуралізм, її характерні риси 
2. Еміль Золя - теоретик натуралізму в художній літературі 
3. Тематичне розмаїття романів Е.Золя: "Нана", "Черево Парижа", "Пастка" 
Розділ ІІ. ПРАКТИЧНИЙ КУРС 
ЗАНЯТТЯ 1. "Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер" - романтична казка-новела з глибоким соціально-психологічним змістом 
ЗАНЯТТЯ 2. Об´єктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин у романі Вальтера Скотта "Айвенго" 
ЗАНЯТТЯ 3. Процес вивільнення людської свідомості з-під влади церковно-аскетичних догм, пробудження третього стану у романі В. Гюго "Собор Паризької Богоматері" 
ЗАНЯТТЯ 4. Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна "Золото царя Мідаса" 
ЗАНЯТТЯ 5. Поєднання комічного та жахливого у новелах Е. А. По ("Вбивство на вулиці Морг", "Викрадений лист", "Золотий жук") 
ЗАНЯТТЯ 6. Правдивість зображення місцевого колориту і справжнього іспанського характеру в новелі П. Меріме "Кармен" 
ЗАНЯТТЯ 7. Показ трагедії сучасної людини у побутовому злочині за романом Фредеріка Стендаля "Червоне і чорне" 
ЗАНЯТТЯ 8. Конфлікт між мрією та реальністю в романі Г.Флобера "Пані Боварі" 
ЗАНЯТТЯ 9. Влада золота та її філософія у повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" 
ЗАНЯТТЯ 10. Гроші як рушійна сила і фатум суспільства у романі О. де Бальзака "Батько Горіо" 
ЗАНЯТТЯ 11-12. Ідея згубності людської пихи у романі Ч. Діккенса "Домбі і син" 
ЗАНЯТТЯ 13. Гуманістичні тенденції та їх утілення у повісті Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі" 
ЗАНЯТТЯ 14. Динамізм оповіді та психологізм у зображенні персонажів у новелі Гі де Мопассана "Пампушка" 
ЗАНЯТТЯ 15. Втілення принципів символістської драми у п´єсі М.Метерлінка "Синій птах" 
ЗАНЯТТЯ 16. Пошуки нових засад і форм зображення світу й відтворення людських почуттів у творчості Г. Аполлінера 
ЗАНЯТТЯ 17. Відображення фізіологічних аспектів людського життя та його соціальної панорами у романі Е. Золя "Жерміналь" 
Словник термінів і понять 
Список літератури