Безпека бізнесу: організаційно-правові основи
Бондарчук Ю.В., Марущак А.І.

Безпека бізнесу: організаційно-правові основи

Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. - 372 c.

У науково-практичному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні засади забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Аналізуються правові основи регулювання підприємницької діяльності в Україні, підстави для розбудови систем безпеки на підприємствах України, недоліки правового регулювання охоронної та детективної діяльності. Ак­центовано увагу на проблемах організаційно-правового забезпечення за­хисту комерційної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом на підприємстві. Розкриваються правові основи взаємодії підприємств з право­охоронними та контролюючими державними органами, а також процедури розслідування фактів порушень на підприємстві, підстави та види юридичної відповідальності за неправомірні діяння у сфері підприємницької діяльності.

Науково-практичний посібник розроблено для студентів, що навчаються за правовими, безпековими та іншими гуманітарними напрямами підготовки. Посібник буде корисним для аспірантів, науковців, які досліджують пробле­матику правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Посібник орієнтований також на практиків охоронної діяльності, що формують та удосконалюють систему безпеки на конкретному підприємстві.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1.1. Підприємницьке право і підприємницька діяльність в Україні, види підприємницької діяльності
1.2. Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності14 
1.3. Установчі документи юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності19 
1.4. Особливості здійснення регуляторної діяльності органами державної влади21 
РОЗДІЛ 2. РОЗБУДОВА СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ38 
2.1. Правові підстави для розбудови системи безпеки на підприємствах України. Загрози бізнесу38 
2.2. Об’єкти підвищеної небезпеки51 
2.3. Основні напрямки організації економічної безпеки64 
2.4. Принципи організації та ключові завдання служби безпеки підприємства71 
РОЗДІЛ 3. ОХОРОННА ТА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ77 
3.1. Правове регулювання охоронної діяльності в Україні77 
3.2. Перспективи розвитку детективної діяльності в Україні113 
РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ124 
4.1. Поняття, правові ознаки та види інформації124 
4.2. Поняття та види інформації з обмеженим доступом132 
РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ144 
5.1. Особливості обігу інформації з обмеженим доступом суб’єктів господарювання, яка є їх власністю144 
5.2. Інформація з обмеженим доступом про особу на підприємстві147 
РОЗДІЛ 6. ПРАВОВІ ОЗНАКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО Є ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ156 
6.1. Структурування інформаційних ресурсів підприємства156 
6.2. Правові ознаки комерційної таємниці та їх вплив на формування системи захисту інформації на підприємстві162 
6.3. Правові засади захисту комерційної таємниці в трудових відносинах177 
6.4. Правові засади захисту комерційної таємниці в договірних відносинах180 
РОЗДІЛ 7. ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПРАВООХОРОННИМИ ТА КОНТРОЛЮЮЧИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ184 
7.1. Порядок і умови проведення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами184 
7.2. Особливості надання інформації з обмеженим доступом контролюючим органам212 
7.3. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду225 
РОЗДІЛ 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ231 
8.1. Розслідування фактів порушень на підприємстві231 
8.2. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері господарювання236 
8.3. Склади злочинів у сфері здійснення підприємницької діяльності та забезпечення безпеки бізнесу240 
8.4. Адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність у сфері бізнесу324 
РОЗДІЛ 9. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ348 
9.1. Конкурентна розвідка як засіб боротьби з протиправними посяганнями на інтереси підприємства348 
9.2. Методика створення системи конкурентної розвідки на підприємстві351