Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації
Ботвина Н.В.

Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації

Навчальний посібник. - К. : АртЕк, 2008. - 252 c.

У посібнику розглядаються питання організації ділового спілкування із врахуванням національних особливостей культур. Зміст ділової культури репрезентується як сукупність складників мовної культури, ділової етики. Поадно елементи необхідних крос-культурних установок у поведінці ділових партнерів, яких слід дотримуватися в міжнародній бізнес-комунікації. Особливу увагу приділено з’ясування взаємодії понять «культура — мова — держава», соціально-психологічним чинникам ділового діалогу.

1. Культура міжособистісних стосунків як галузь етичного знання 
1.1. Сутність і складові міжособистісних стосунків 
1.2. Взаємозв´язки культури міжособистісних стосунків з іншими галузями знань 
1.3. Методологічні принципи культури міжособистісних стосунків як науки 
2. З історії розвитку культури міжособистісних стосунків 
2.1. Передісторія культури міжособистісних стосунків 
2.2. Культура міжособистісних стосунків у давніх цивілізаціях 
Культура міжособистісних стосунків у давньому Китаї 
Культура міжособистісних стосунків у Давніх Греції і Римі 
2.3. Культура міжособистісних стосунків в епоху середньовіччя 
Культура міжособистісних стосунків у середньовічній Аравії 
2.4. Культура міжособистісних стосунків в епоху Відродження 
2.5. Культура міжособистісних стосунків в епоху Абсолютизму 
2.6. Культура міжособистісних стосунків в епоху становлення капіталізму 
3. Культура спілкування як вимір культури міжособистісних стосунків 
3.1. Вербальний і невербальний аспекти культури спілкування 
3.2. Культура формально-рольового і світського спілкування 
3.3. Культура наукового спілкування 
3.4. Психологічні засади культури спілкування 
3.5. Гумор як складова культури спілкування 
3.6. Стилі комунікативної поведінки 
3.7. Антикультура спілкування 
4. Культура міжособистісних стосунків у сім´ї  
4.1. Морально-етичні концепції сімейних стосунків 
4.2. Культура взаємин у сучасній сім´ї 
4.3. Психологічна складова культури сімейних стосунків. Сімейний етикет 
5. Культура міжособистісних стосунків у діловій сфері 
5.1. Специфіка службового етикету 
5.2. Морально-етичні засади культури бізнес-стосунків 
5.3. Складові культури ділового спілкування 
5.4. Бізнес-етикет і діловий костюм 
5.5. Культура ділового спілкування у міжнародному аспекті 
Сутність і класифікація бізнес-культур 
Арабська модель культури ділового спілкування 
Азійська модель культури ділового спілкування 
Особливості ділового спілкування в Китаї 
Бізнес-культура Японії 
Традиції ділового спілкування в індійському суспільстві 
5.6. Специфіка культури ділового спілкування у провідних європейських країнах 
Ділові відносини у Великій Британії 
Діловий світ Німеччини 
Особливості французької бізнес-культури 
Регіональна і культурна контрастність Іспанії 
Культура ділового спілкування в Італії 
5.7. Американська модель культури ділових стосунків 
Література