Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації

2.2. Культура міжособистісних стосунків у давніх цивілізаціях

З утворенням класового суспільства, зростанням могутності рабовласницьких держав моральна культура набула класового характеру. Особливу роль у формуванні морально-етичних стандартів поведінки і спілкування почала відігравати аристократична система цінностей. Здійснювана на основі ідеї божественного походження, безумовної вищості панівних верств, вона була відголосом архаїчного тотемізму. В надрах рабовласницької ідеології зародилися перші концепції культури міжособистісних стосунків, в яких осмислювалися тогочасні уявлення про пристойні манери і належну поведінку.

Системні уявлення про тодішні морально-етичні, поведінково-комунікативні стандарти містять праці китайського філософа, засновника конфуціанства Конфуція, давньогрецьких філософів Платона, Арістотеля, Теофраста. Суттєвими їх особливостями були чітке розмежування морально-етичних цінностей панівних верств і простого люду, неабияка увага до проблем виховання шляхетних чеснот.