Музеєзнавство
Рутинський М.Й.

Музеєзнавство

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 428 c.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні засади загального й туристичного музеєзнавства, розкрито об´єктивно-предметну сутність наукової дисципліни. Подано історію розвитку музейної мережі в Україні, охарактеризовано національну туристично-музейну спадщину, а також описано методичні засади й технологічні особливості організації екскурсійної справи у музейних установах України.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у музейних установах, сфері туризму, культури та освіти, викладачів ВНЗ, учителів, а також усіх, хто цікавиться історико-культурною спадщиною, зібраною в українських музеях.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА10 
1.1. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму10 
1.2. Музеєзнавство як наука. Об´єкт, предмет та структура науки13 
1.3. Історія розвитку музейної справи в Україні19 
1.4. Класифікація музеїв України27 
Музеї літературного профілю36 
Музеї природничого профілю. 44 
Науково-технічні музеї.53 
Музеї-заповідники64 
Розділ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ МУЗЕЇВ86 
2.1. Фондова робота86 
2.2. Експозиційна діяльність96 
2.3. Комерційна та фандрайзингова діяльність109 
2.4. Нові інформаційні технології музейної справи127 
Розділ 3. РИНКОВІ ЗАСАДИ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Й МАРКЕТИНГУ141 
3.1. Суть та завдання музейного менеджменту141 
3.2. Організація ефективного музейного маркетингу151 
3.3. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством161 
3.4. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами168 
Розділ 4. ГЕОГРАФІЧНО-ТУРИСТИЧНА ПАМ´ЯТКОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧНИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ178 
4.1. Музейна мережа півдня та сходу держави178 
4.2. Визначні музеї Середнього Подніпров´я й Поділля193 
4.3. Музейна мережа Полісся й Карпатського регіону України217 
Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ У МУЗЕЯХ ТА В ПРАКТИЦІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ286 
5.1. Сутність та основні поняття екскурсійної діяльності286 
5.2. Класифікація екскурсій293 
5.3. Технологія розробки екскурсії299 
5.4. Технологічні основи проведення екскурсії305 
Показ і розповідь як головні елементи проведення екскурси306 
Наочність як елемент проведення екскурсії312 
Хронологічні особливості проведення екскурсії. Паузи в екскурсії318 
Розділ 6. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ325 
6.1. Музеї та екскурсійно-туристичний рух. Основні показники та тенденції відвідуваності музеїв держави325 
6.2. Перспективи інтеграції українських музеїв у регіональні, національні та міжнародні музейні організації327 
6.3. Пріоритетні напрями та завдання розбудови національної музейної мережі354 
ЛІТЕРАТУРА366 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ МУЗЕЙНИХ ТА ЕКСКУРСІЙНИХ ТЕРМІНІВ372