Естетика
Газнюк Л.М., Могильова С.В., М´яснікова Н.О., Салтан Н.М.

Естетика

Навчальний посібник. - К.: "Кондор", 2011. - 124 c.

Дане видання містить аналіз історії світової естетичної думки, питання української естетики, розкриваються основні естетичні категорії та принципи мистецтва, викладена сучасна естетична думка або не класична естетика.

Тема 1. Історія світової естетичної думки
Естетичні уявлення в первісному суспільстві
Античні ідеї естетичного
Середньовічна естетика
Естетика епохи Відродження
Естетичні ідеї XVII-XVIII ст. (бароко та класицизм)10 
Естетика Просвітництва11 
Тема 2. Українська естетика14 
Естетичні ідеї доби Київської Русі14 
Формування естетичних ідей на теренах України у XIII-XVIII ст.17 
Тема 3. Основні естетичні категорії та принципи мистецтва19 
Основні категорії естетики19 
Мимесис23 
Художній образ27 
Художній символ28 
Канон30 
Тема 4. Сучасна естетична думка або некласична естетика35 
Глобальні зміни в культурі36 
Авангард, модернізм, постмодернізм38 
Постнекласична естетика47 
Спорт в просторі культури постмодерну49 
Тема 5. Естетична свідомість56 
Сутність та структура естетичної свідомості56 
Структура естетичної свідомості58 
Естетичне переживання61 
Головні тенденції сучасної художньо-естетичної свідомості72 
Тема 6. Мистецтво як засіб естетичного виховання75 
Специфіка естетичного виховання75 
Специфіка різних видів мистецтв у процесі естетичного виховання79 
Музика81 
Художня література85 
Театр87 
Образотворчі мистецтва90 
Кіномистецтво96 
Тема 7. Естетика спорту98 
Досягнення досконалості у виконанні спортивних дій101 
Естетична організація спортивних змагань і свят106 
Естетичне перетворення предметного середовища в сфері спорту112 
Формування прекрасного в людині117 
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ120