Естетика

Тема 4. Сучасна естетична думка або некласична естетика

Сучасною в широкому розумінні називають всю естетику XX ст. Нон класика (некласична естетика) пов´язана з відходом, дистанціюванням від класичного розуміння естетики як філософії прекрасного, філософії мистецтва, з відмовою від принципів універсалізму й незацікавленості, з переглядом антично-вінкельмановского, гегелєвсько-кантівського понятійного та категоріального апарату, ревізією естетичних аксіом взагалі, з відмовою від принципів нормативності, ієрархія ності. Незгода з класичною естетичною традицією часто приймала радикально опозиційній, руйнівний характер і базувалася на складному явищі активної взаємодії філософської думки, естетичної теорії й практики та художнього процесу. Тенденцією такої взаємодії, як і результатами взаємного перетинання філософії й естетичної практики позначені майже усі напрями мистецтва XX ст.

Естетика XX ст. перемішує акцент своєї уваги з чуттєво-емоційного ставлення до світу на інтелектуальне задоволення, а потім і на інтерактивну взаємодію з артефактом, з художнього - на раціоналізоване, естетичне. В мистецтві місце образа займають концепт, симулякр, об´єкт. Такі зсуви призвели до модифікації класичних естетичних категорій. Піднесене замішується незвичайним, дивним, трагічне - парадоксальним. Потворне естетизується, центральне місце посідає комічне в формі іронізму. Статус категорій набули поняття, які традиційно існували за межами естетики: абсурд, огида, жорстокість, насилля, шок, ентропія, хаос та ін.

З часом професійній (художній) діяльності протиставляється креативність, яка розуміється як вияв спонтанного творчого початку. Мистецтво дедалі більше розчиняється в житті, культурна ієрархія зламується, в правах зрівнюються професійність та аматорство. Пильний інтерес до естетики повсякденності згодом дає потужний імпульс до естетизації навколишнього середовища, дизайну, стайлінгу, рекламі, моді.

В той же час, слід зазначити, що некласична естетика є лише однією з тенденцій розвитку сучасної естетики, але досить вагомою. І на Заході і на Сході існує традиційна естетика, яка продовжує класичну лінію й не сприймає нонкласики. Разом с тим некласичний напрямок постає дуже репрезентативним, насамперед - для західноєвропейської та північноамериканської естетичної свідомості.

Виникнення й розвиток некласичної естетики були зумовлені рядом соціокультурних зсувів, які стали виразними протягом XX століття.