Естетика

Тема 6. Мистецтво як засіб естетичного виховання