Естетика

Тема 1. Історія світової естетичної думки