Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів
Малахова Ж.Д., Огаренко В.М.

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів

Навчальний посібник. - Запоріжжя, 2006. - 280 c.

Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми - суспільства знань - вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання соціології у вищих навчальних закладах України. Вони також можуть бути використані і під час викладання інших суспільствознавчих дисциплін.

Навчальний посібник, насамперед, може бути використаний викладачами та студентами всіх форм навчання вищих закладів освіти України, аспірантами і здобувачами, широким колом читачів, які цікавляться проблемами освіти молоді.

Вступ 
Розділ 1. Сучасні підходи до вищої освіти 
Реформування освіти 
Гуманізація та гуманітаризація освіти 
Роль учених України 
Глобалізація освіти 
Комп´ютеризація освіти 
Інституціоналізація навчальних дисциплін 
Відносини між учителем та учнем 
Різні форми власності в освіті 
Безперервна освіта та перепідготовка кадрів 
Дистанційне навчання 
Нетрадиційні форми навчання 
Соціальні проблеми реформування освіти 
Розділ 2. Нетрадиційне проведення лекцій 
Лекція-есе 
Використання у лекціях міфів і сказань 
Використання в лекціях билин та сказань 
Використання в лекціях народних казок 
Використання в лекціях розповідей про історичні події 
Використання в лекціях сюжетів художніх творів 
Використання прислів´їв, народної мудрості 
Використання образних порівнянь 
Робота з понятійним апаратом 
Розділ 3. Підготовка та проведення практичних занять 
Мистецтво діалогу 
Підготовка до проведення семінару 
Складання робочих програм 
"Круглий стіл" 
Робота з понятійним апаратом 
Використання психологічних тестів 
Складання тестів для контролю знань 
Ділові ігри 
Тематичні кросворди 
Соціологічні дослідження 
Педагогічний практикум 
Екскурсія 
Висновки 
Література