Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів

Використання психологічних тестів

Практичні заняття можуть бути присвячені роботі з психологічними тестами. Наприклад, при вивченні таких дисциплін, як соціологія й спеціальні соціології: соціологія праці, соціологія управління, соціологія освіти, соціологія малих груп, соціологія сім´ї та інші - бажано, щоб студенти за допомогою психологічних тестів визначили, якими особистісними рисами вони володіють і якою мірою. Це допоможе їм довідатися про свої позитивні і негативні якості, а надалі, попрацювавши над собою, досягти подальшого вдосконалення власної особистості.

Щоб не компрометувати студентів при проведенні такого практичного заняття, їм потрібно підказати, що результати відповідей на психологічні тести практично потрібні тільки їм самим і не становлять цінності для оточення, крім того, розкриття тестів будуть анонімними. Такі роз´яснення з боку викладача спонукають студентів відповідати на поставлені запитання щиро й не соромлячись, що дає змогу одержати більш достовірні результати.

Окремі психологічні тести можна успішно використовувати і для соціологічного дослідження особистості. Серед них можуть бути такі, як тест Г. Айзенка для визначення темпераменту особистості [65, с. 19-27] або його ж тест: "Хто Ви: "сова" чи "жайворонок?" [2, с. 170-171], тест із болгарського журналу "Погляд" щодо вивчення рівня розвиненості волі [65, с. 27-33], "Чи організована Ви людина?", відомий за кордоном під назвою "Чи здатні Ви стати менеджером?" [65, с. 55-59], "Чи вмієте Ви себе контролювати?" [65, с. 53-54], "Чи рішучі Ви?" [65, с. 60-62], "Чи здатні

Ви бути ефективним керівником?" [65, с. 64-66]. Ці ж тести можна знайти і в інших джерелах [174, с. 147-218].

Особливо великий інтерес виявляють студенти при проведенні практичних занять на тему: "Чи правильно Ви обрали собі професію?" з використанням таких психологічних тестів: психологічна проба Т. Чернаєнко, Б. Блинова, що визначає схильність особистості до управлінської праці, і диференціально-діалектичний питальник інтересів (ДДП), запропонований Є. Клімовим (див. додаток 7).

Практичне заняття "Чи правильно Ви обрали собі професію?" було проведене серед студентів різних спеціальностей трьох університетів м. Запоріжжя: Запорізькому національному технічному університеті, Запорізькому національному університеті і Гуманітарному університеті "ЗІДМУ". Ці заняття зацікавили студентів, тому вони виявили високу активність і допитливість.

Психологічні тести можуть бути використані для дослідження особливостей аудиторії при викладанні будь-якої загальновідомої дисципліни. Для проведення таких досліджень студенти дають результати відповідей на тести викладачеві або комусь зі студентів, які виявили бажання проаналізувати результати досліджень, без прізвищ, щоб анонімність відповідей зберігалася. Обробка результатів у відсотках дає можливість визначити нахили досліджуваної аудиторії за цікавими для викладача параметрами.

Зокрема, на практичних заняттях з політології в Запорізькому національному технічному університеті був використаний тест "Політика і мораль", розроблений і опублікований у журналі "Вінер", а пізніше передрукований у газеті "Комсомольськое знамя" (1990, 22 квітня, с. 7) Відповідно до цього тесту можна було перевірити, який рівень має студентська аудиторія із суспільно-політичної свідомості, духовної зрілості, емоційної зрілості і соціального інтелекту (див. додаток 8).

Серед осіб, які приходять до ВНЗ на перепідготовку, цікаво було б провести соціологічні дослідження з психологічним тестом, що розробили фінські вчені І. Ніссінен і Е. Воутілайнен: "Чи ефективно Ви працюєте?" і "Як Ви плануєте робочий час?" (див. додаток 10). При викладанні курсу "Соціологія управління" бажано зі студентами, а також з особами, які прийшли до ВНЗ на перепідготовку або підвищення кваліфікації, провести дослідження за тестами: "Оцініть свій стиль керівництва", "Чи лояльні Ви до підлеглих?", "Комплекс загрозливого авторитету", "Чи вмієте Ви вести ділове обговорення?", "Чи вмієте Ви працювати з документацією?", "Чи вмієте Ви слухати?", опубліковані в різних випусках журналу "ЗКО" (див. додаток 9).