У 2003-2004 навчальному році в ЗНУ студентам було запропоновано розробити яку-небудь лекцію або практичне заняття та провести їх самостійно за рахунок педагогічної практики. Так, студентами, які вивчають курс "Методи викладання суспільних дисциплін", були підготовлені і прочитані лекції по цьому курсу, а також розроблені семінари і практичні заняття.

Вдало була проведена лекція з курсу "Соціологія кар´єри" на тему "Стратегія службової кар´єри". Розробила її та провела заняття Присєкіна Ірина, студентка, яка закінчувала магістратуру факультету менеджменту Запорізького національного університету. Вона чотири місяці була на стажуванні на промислових підприємствах і фірмах США. У цій лекції вона використовувала не тільки досвід України в питаннях стратегії службової кар´єри, але й досвід Сполучених Штатів Америки.

Такий педагогічний практикум може бути використаний викладачами будь-якої дисципліни, що вивчається у вищій школі.