Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів

Складання тестів для контролю знань

Однією з форм контролю знань студентів можуть служити спеціалізовані тести. Відповіді на такі тести студенти подають у письмовому вигляді із зазначенням свого прізвища. Перевіривши правильність відповідей, викладач виставляє оцінку кожному студентові. Це можуть бути тести для контролю знань із соціології сім´ї, соціології малих груп, загальної соціології (див. додаток 11). Методика складання тестів для контролю знань детально подана в книзі "Нетрадиційні методи викладання соціології" [52, с. 123, с. 107-131].

У цьому навчальному посібнику подані тільки тести для контролю знань із соціології, але вони можуть бути складені для будь-яких дисциплін.

При вивченні курсів "Методи викладання суспільних дисциплін" у Запорізькому національному університеті та "Методи викладання соціології" у Гуманітарному університеті "ЗІДМУ" як домашнє завдання студенти складали тести. Потім на черговому практичному занятті студенти - автори найбільш вдалих тестів -розповідали про їх особливості. Далі проходило обговорення тестів як щодо їх змісту, так і щодо методики складання. Таке практичне заняття проходить цікаво і запам´ятовується студентам.