Великий інтерес у студентів викликає складання кросвордів за тематикою дисциплін, що вивчаються у вузах, та робота з ними. Спочатку викладач подає теоретичні основи складання кросвордів, розповідає, яким вимогам має відповідати грамотно складений кросворд і тим паче тематичний кросворд. Для прикладу може бути використаний кросворд, який подається в книзі "Соціологія: Практикум" [174, с. 235].

Тематичні кросворди можуть бути використані в навчальному процесі та для контролю знань студентів. Після перевірки відповідей на кросворд викладач виставляє оцінки в журнал.

Пояснивши, як має будуватися тематичний кросворд, викладач задає студентам як домашнє завдання скласти тематичний кросворд за різними дисциплінами. Перевіривши і відібравши найбільш вдалі кросворди, на наступному практичному занятті викладач дає можливість студентам, які їх розробили, розповісти про них та роздати студентам, щоб вони дали на них відповіді. Через деякий час студент - автор кросворду - виходить до дошки і самостійно заповнює ті місця у кросворді, на які не змогла дати відповідь аудиторія.

У рамках вивчення курсів "Методи викладання соціології" та "Методи викладання суспільних дисциплін" у Запорізькому національному університеті та Гуманітарному університеті "ЗІДМУ" заняття зі складання та розгляду тематичних кросвордів пройшли дуже цікаво. Найбільш вдалі кросворди, які розробили студенти, подані в додатку 15.