Лідерство
Сергеева Л. М., Кондратьева В. П., Хромей М. Я.

Лідерство

Навчальний посібник. - Івано-Франківськ. «Лілея-НВ», 2015. - 296 c.

У навчальному посібнику викладено сутність, технології, процеси та механізми розвитку лідерства як цілеспрямованого процесу формування відповідних якостей та навичок. Аспект проблеми лідерства враховує можливість формування і розвитку лідерських якостей шляхом навчання і самонавчання.

Адресовано учням/студентам професійних навчальних закладів за спеціальністю «Комерційна діяльність», фахівцям, чия діяльність пов’язана з менеджментом.

ВСТУП
Розділ 1. Поняття лідерства
1.1. Відмінності між керівництвом та лідерством
1.2. Природа лідерства та його складники17 
1.3. Стилі лідерства22 
1.4. Розвиток лідерства28 
1.5. Формування системи лідерства32 
Розділ 2. Корпоративна влада54 
2.1. Сутність влади в менеджменті54 
2.2. Лідерство як риса діяльності управлінської команди46 
2.3. Роль керівника в розвитку етичної культури та дотриманні етичних норм50 
2.4. Імідж як складник діяльності управлінської команди53 
Розділ 3. Змінні лідерства62 
3.1. Рівняння лідерства. Теорія особливостей лідерства62 
3.2. Теорія лідерської поведінки67 
3.3. Теорія випадкового (ситуативного) лідерства75 
Розділ 4. Лідерська етика83 
4.1. Коріння етики: світська та релігійна традиції. Розвиток моралі. Етика та юридичні питання83 
4.2. Значення цінностей. Репутація організації91 
4.3. Етичний клімат в організації. Організаційна етика101 
Розділ 5. Влада лідера117 
5.1. Лідер як служитель: доступність, спілкування, підтримка117 
5.2. Філософія партисипативного управління126 
5.3. Лідерство як засіб вдосконалення процесу управління 132 
Розділ 6. Ефективне лідерство139 
6.1. Мораль на роботі. Підвищення моралі працівників139 
6.2. Моральність на робочому місці та роль лідера146 
6.3. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства152 
6.4. Мистецтво слухати. Важливість слухати для розвитку лідерських навичок155 
Розділ 7. Мистецтво переконання163 
7.1. Елементи мистецтва переконання163 
7.2. Стилі конфліктів170 
7.3. Лідерство і різноманітність177 
7.4. Значення толерантності188 
Розділ 8. Управління якістю роботи196 
8.1. Визначення цілей виконання. Проведення огляду за якістю виконання196 
8.2. Професійне виконання202 
8.3. Бенчмаркінг211 
8.4. Організаційний успіх. Поліпшення виконання через зміну поведінки215 
8.5. Дотримання дисципліни219 
8.6. Запобігання «вигоранню». Стрес225