Лідерство

2.3. Роль керівника в розвитку етичної культури та дотриманні етичних норм

Однією з причин, чому інвестиції в Україну іноземні інвестори надають не дуже охоче, є недовіра до наших підприємців, які не завжди дотримуються слова, підписаних контрактів, порушують етичні принципи ведення бізнесу, етику ділових стосунків.

Економічну діяльність, бізнес, менеджмент можна успішно здійснювати тільки за наявності загальноприйнятих етичних норм. Повинні існувати певні правила, норми, що вказують, яка поведінка допустима, а яка ні. Адже, якщо діловий партнер не «тримає слово», зриваються переговори, постачають неякісні товари, відбувається обман, нечесна конкуренція, неповага, грубість до партнерів, клієнтів, покупця - все це гальмуватиме економічні успіхи, бізнес.

Питання і проблеми етики є проблемою керівників. Етика - це кодекс моральних засад та цінностей, що керують поведінкою однієї особи або групи осіб і їхнім ставленням до того, що є правильним, а що - хибним. Етичні цінності визначають певну кількість стандартів щодо того, що є прийнятним при розв’язанні того чи того питання, а що - ні. Етичні засади частково відрізняються від законів, хоч інколи і збігаються з ними.

Етика управління - це принципи, які визначають моральний бік рішень та поведінки керівника. Останній мусить повсякчас пам’ятати про свою соціальну відповідальність перед суспільством та організацією / установою, яку він очолює, й інтереси якої він зобов’язаний обстоювати. Керівник сам, без усякого примусу повинен дотримуватись основних етичних цінностей:

 • у своїй поведінці;
 • шляхом створення системи стимулювання до етичної поведінки і покарань за неетичну;
 • наглядаючи за тим, щоб структура і система установи не дозволяли особі нехтувати чи порушувати її етичні цінності.

Шляхом обґрунтування кодексу етичних цінностей членів колективу установи та добору тих підлеглих, які поділяють ці принципи, керівник або менеджер може точно визначити певні життєдіяльні заходи, властиві цій установі освіти.

Основи етики управління тісно пов’язані з принципом добору управлінських кадрів. Основою для досягнення якісних результатів роботи є надійність відповідної особи. Головним для характеристики наших особистих якостей є вдача, компетенція та емоційна сумісність з іншими людьми. Люди, які орієнтовані на першопричини, досягають кількості через якість, а результатів - через стосунки.

При ухваленні етичних рішень особа може залежати від:

 • особистісних принципів та цінностей;
 • структури процесу ухвалення рішення;
 • морального розвитку особистості.

Існує різниця між теоріями, які підтримує суспільство, і теоріями у практичному застосуванні:

 • теорії, які підтримує суспільство, формулюють ідеальну модель нашої поведінки та поведінки оточення;
 • інколи ми ухвалюємо рішення, які навіть не можемо зрозуміти.

Ми ухвалюємо їх на основі теорій у практичному застосуванні та під впливом наших справжніх «цінностей». Коли ж ми розглядаємо теорії у практичному застосуванні в повсякденному житті, то можна простежити приховані мотиви і цінності особи. З’являється етична дилема, коли потенційний власний альтернативний вибір або поведінка неприйнятні, бо вони можуть призвести до негативних етичних наслідків. Цінності особи залежать від її сім’ї, культури, релігії, освіти. Вони є постійними і найтривалішими рисами при характеристиці особи і формують основу поведінки особи та її схильностей.

Відомі три основні принципи етичної поведінки:

 • утилітаризм;
 • повага до особистих прав;
 • справедливість при розподілі.

Утилітаризм - процес добору інформації, яка б підійшла багатьом людям. Інколи утилітаризм може виявлятися в неетичній поведінці, бо він керується мораллю результату, а не засобами для його досягнення. Він допускає ситуації, коли для блага більшості можуть нехтуватися інтереси меншості.

Повага до особистих прав - це визнання права особи діяти на власний розсуд. Свободу слова закладено в статті 34 Конституції України.

Справедливість при розподілі - етичний принцип справедливості, який може бути недійовим, коли: кожен має однаковий доступ до найпрестижніших посад у суспільстві; нехтуються інтереси заможної меншості суспільства. Основна проблема тут - знайти компроміс.

Однак ці принципи етичної поведінки не завжди забезпечують абсолютну основу для ухвалення певних етичних рішень.

Етичні цінності підприємства формуються на таких засадах:

 • на основі індивідуальних систем цінностей членів установи;
 • на основі культури установи (особливо ті цінності, які є широко розповсюдженими і сталими);
 • на основі структури установи і того, чи відповідають певні етичні цінності політиці і правилам організації;
 • залежно від того, чи ознайомлені члени установи з її етичним кодексом;
 • залежно від того, чи стимулюють в організації відповідну етичну поведінку;
 • залежно від того, чи враховують етичні принципи при доборі персоналу та його навчанні.