Основи культурології
Сандюк Л. О., Щубелка Н. В., Шмиголь М. Ф., Сулим О. В.

Основи культурології

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 400 c.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя - діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності.

Навчальний посібник розроблено для студентів і курсу всіх форм навчання економічних спеціальностей.

Список літератури385 
Глосарій372 
17.2. Культурно-етичні засади господарювання: історія та сучасність329 
Тема 17. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІКИ315 
17.1. Роль культурно-психологічних факторів у діловому спілкуванні315 
16.4.2. Основи віровчення та культу. Шаріат309 
16.4. Іслам307 
16.4.1. Виникнення і поширення ісламу307 
16.3.3. Католицизм302 
16.3.4. Протестантизм304 
16.3.2. Православ´я301 
16.2.3. Буддійський культ297 
16.3. Виникнення та еволюція християнства298 
16.3.1. Передумови виникнення християнства, його основні ідеї та культ298 
16.2.2. Основні напрямки буддизму296 
Тема 16. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ293 
16.1. Загальні риси світових релігій293 
16.2. Буддизм294 
16.2.1. Загальна характеристика буддизму294 
15.3.4. Іудаїзм - національна монотеїстична релігія287 
15.3. Пізні національні релігії280 
15.3.1. Зороастризм - стародавня релігія Ірану281 
15.3.2. Специфіка індуїзму як національної релігії Індії282 
15.3.3. Конфуціанство - національна релігія Китаю283 
15.2.3. Релігійні вірування давніх римлян277 
15.2.2. Релігія Давньої Греції275 
15.2. Ранні національні релігії271 
15.2.1. Релігійні уявлення Давнього Єгипту272 
Тема 15. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНІ РЕЛІГІЇ270 
15.1. Національні релігії, їх сутнісні ознаки та класифікація270 
14.2. Ранні форми релігії266 
Розділ 3. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ264 
Тема 14. ГЕНЕЗА РЕЛІГІЇ, ЇЇ РАННІ ФОРМИ264 
14.1. Виникнення та особливості первісних вірувань264 
13.3. Проблеми діалогу культур в контексті сучасних глобалізаційних проявів217 
13.2.2. Мистецтво постмодернізму212 
13.2. Мистецтво Новітньої епохи209 
13.2.1. Мистецтво першої половини ХХ століття210 
Тема 13. КУЛЬТУРА НОВІТНЬОЇ ЕПОХИ205 
13.1. Особливості сучасного культурного розвитку на зламі ХХ-ХХІ століть205 
12.4. Основні мистецькі напрями Нового часу195 
12.2. Ціннісно-світоглядні орієнтири людини Нового часу188 
12.3. Протестантська етика - шлях до економічної і культурної гегемонії Європи у світі190 
Тема 12.КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ186 
12.1. Соціально-економічні та наукові передумови формування культури Нового часу186 
11.2. Суперечливість Ренесансної культури178 
11.3. Мистецтво Відродження179 
10.2. Основні субкультури середньовічного суспільства167 
10.3. Мистецтво європейського Середньовіччя169 
Тема 11. КУЛЬТУРА ВІДРОДЖЕННЯ174 
11.1. Характерні риси ренесансної культури: антропоцентризм, гуманізм174 
Тема 10.КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ165 
10.1. Соціокультурні характеристики людини Середньовіччя165 
9.4. Культура Давнього Риму156 
9.5. Античне мистецтво159 
9.2. Особливості культури Давньої Греції152 
9.3. Культура елліністичної епохи156 
8.4. Культура Давнього Китаю та Давньої Індії145 
Тема 9. АНТИЧНА КУЛЬТУРА150 
9.1. Особливості становлення античної культури150 
8.3. Цивілізація Давньої Месопотамії142 
8.2. Культура Давнього Єгипту141 
Тема 8. ДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СХОДУ138 
8.1. Загальна характеристика давніх цивілізацій139 
7.2. Характерні риси свідомості первісної людини134 
7.3. Особливості первісного мистецтва136 
6.2. Людина і техносвіт91 
Розділ 2. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ КУЛЬТУРНИХ СВІТІВ133 
Тема 7. ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА133 
7.1. Загальна характеристика та хронологічні рамки первісної культури133 
Тема 6. ТЕХНІКА В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ88 
6.1. Техніка як феномен культури88 
5.5. Види мистецтва та основні художньо-стильові напрямки81 
5.4. Соціокультурні функції мистецтва77 
5.3. Специфічні риси мистецтва як духовної сфери суспільного життя75 
5.2. Основні структурні елементи релігії72 
Тема 5. РЕЛІГІЯ ТА МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ69 
5.1. Релігія в соціокультурній системі суспільства69 
4.3. Концепція "круговороту локальних цивілізацій" А. Тойнбі66 
4.2. Філософія культури О. Шпенглера64 
3.4. Нелінійна схема культурно-історичного розвитку58 
Тема 4. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ62 
4.1. Концепція культурно-історичних типів М.Я. Данилевського63 
3.2. Циклічні теорії культурного розвитку57 
3.3. Хвильова модель культурного розвитку58 
Тема 3. ТЕОРЕТИЧНІ СХЕМИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЗМІН54 
3.1. Еволюціоністські теорії культурного розвитку55 
1.4. Культурна типологія та її основні варіанти35 
Тема 2. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ44 
2.1. Трудова концепція походження культури44 
2.2. Психоаналітична концепція походження культури З. Фрейда47 
2.3. Ігрова концепція походження культури Й. Хейзінги49 
2.4. Теорія пасіонарності Л. Гумільова50 
1.3. Поліфункціональність культури30 
Передмова
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ10 
Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ10 
1.1. Історія становлення культурологічної думки10 
1.2. Основні культурологічні категорії16